Pusti video zapis
dec 12, 2018

YALS ponovo dobio finansijsku podršku od Eaquals-a

Izveštava: Mirjana Ljiljak-Vukajlović Još jednom je predlog YALS-a za dodelu sredstava za godišnjukonferenciju, koji je pripremila predsednica Marija Pejatović, odobren od strane Eaquals-ovog fonda za lokalne i regionalne događaje njegovih članica u 2019. godini.
Detaljnije
maj 20, 2018

Literarno takmičenje YALS 2018

A1 1. mesto Sofija Josipović, Tom and Emma Nikola Popović, Blackbird 2. mesto Neda Munjić, Lingva 3. mesto Mila Dinić, Britannica Ilina Đenisijević, Livingston A2 1. mesto Sofija Stanisavljević, Britannica Andreja Živanović, Lingva Jovana
Detaljnije