YALS – Udruženje škola stranih jezika Srbije je neprofitna organizacija čiji je osnovni cilj da promoviše kvalitet u nastavi stranih jezika u skladu sa najvišim svetskim standardima. Sve članice su se obavezale da poštuju standarde i ciljeve Udruženja:

  • Da promoviše kvalitet u nastavi stranih jezika
  • Da ukaže na činjenicu da je članstvo u Udruženju sigurna indikacija kvaliteta.
  • Da utvrdi i dosledno sprovodi standarde u pogledu nastave uz primenu odgovarajuće metodologije i od strane odgovarajućih kvalifikovanih predavača.
  • Da obezbedi pridržavanje visokog nivoa profesionalnosti u pogledu celokupne školske administracije i školskih prostorija.
  • Da obezbedi redovnu inspekciju škola članica od strane Udruženja i jednog nezavisnog eksperta u cilju održavanja prihvaćenih standarda kvaliteta.
  • Da pruži sve potrebne informacije o radu svojih članica.
  • Da obezbedi jasnu proceduru žalbe u slučaju pritužbi na rad članica u bilo kom pogledu.
  • Da radi na obuci i daljem usavršavanju predavača.
  • Da aktivno radi na organizovanju seminara, razmeni ideja i saradnji sa sličnim svetskim organizacijama.

Upravni odbor:

Predsednica:
Marija Pejatović

Zamenica Predsednice:
Dijana Kisić

Generalna sekretarka:
Maja Gavrilović

Članice:
Eva Bako
Danijela Veljković
Mirjana Ljiljak-Vukajlović

Blagajnica:
Dijana Kisić

Svi koji su zainteresovani za rad u školama članicama Yals-a ili saradnju mogu se javiti telefonom / mejlom pojedinačno školama ili na: marijapejatovic@gmail.com pri čemu će prijava biti prosleđena svim YALS-ovim školama.