Uspešno završen drugi ciklus “Engleski za državne službenike”

Drugi ciklus projekta YALS-a i američke ambasade u Beogradu pod nazivom “Podučavanje engleskog za državne službenike koji rade u lokalnim samoupravama sa fokusom na praktične veštine potrebne za efikasnu komunikaciju sa ” zvanično se završio početkom juna.

Nakon uspešnog prvog ciklusa projekta, u drugom ciklusu širom Srbije, od Leskovca do Kule, oko 170 uposlenika lokalnih samouprava pohađalo je kurs. Učesnici kursa rade u ranim institucijama kao što su lokalna administracija, sudovi, turističke organizacije, muzeju, centri za usavršavanje, biblioteke, kulturni centri, škole, ministarstvo zdravlja i Privredna Komora Srbije.

U evaluacionom obrascu, učesnici su naglasili koliko je korisno i praktično primenljivo znanje koje su stekli na ovom kursu i koliko je pohađanje kursa unapredilo njihovu komunikaciju na engleskom jeziku. Budući da su učesnici kursa pažljivo odabrani i da su neki od njih već učestvovali u međunarodnim projektima, naš prilagođen plan i program kursa osnažio ih je da još više uključe u projekte i preuzmu aktivnije uloge u projektnim timovima.

Uspeh drugog ciklusa nas je motivisao da apliciramo i za treći ciklus.

Sa nestrpljenjem očekujemo da poželimo dobrodošlicu novim polaznicima!