Eaquals sponzoriše YALS-ovu godišnju konferenciju 2023

Sa ponosom objavljujemo da je Eaquals Asocijacija ponovo odlučila da podrži YALS Udruženje škola stranih jezika Srbije i sponzoriše njegovu narednu godišnju konferenciju. U februaru 2023 YALS je aplicirao za finansijsku podršku iz Eaquals-ovog fonda za događaje u organizaciji članova, i zajedno sa još 9 pridruženih članova, izabran je za sponzorstvo. Događaj koji će biti sponzorisan, YALS-ova godišnja konferencija, jedan je od događaja za nastavnike engleskog jezika, vlasnike škola stranih jezika i druge koji se bave jezičkim uslugama, sa najdužom tradicijom u zemlji i regionu. Održava se u oktobru ili novembru u Beogradu i okuplja veliki broj predavača engleskog jezika iz privatnog i državnog sektora. YALS je pridruženi član Eaquals-a od 2001. godine i Eaquals je već nekoliko puta sponzorisao isti događaj tj. godišnju konferenciju Udruženja. Eaquals Asocijacija je vodeće svetsko strukovno udruženje u oblasti podučavanja jezika. Osnovana je 1991. u Ujedinjenom Kraljevstvu sa ciljem da promoviše kvalitet u podučavanju i učenju jezika pružanjem podrške i davanjem smernica institucijama i pojedincima.