Prednosti YALS-a za korisnike i članice

Šta članstvo u YALS-u garantuje korisnicima usluga

YALS u osnovi promoviše kvalitet u nastavi stranih jezika i predstavlja garanciju kvaliteta svojih članica, koji se obezbedjuje redovnom četvorogodišnjom proverom rada pojedinačnih škola od strane inspekcije Udruženja, i jednim nezavisnim ekpertom izvan udruženja, od ugleda u struci. Upisom u neku od škola članica YALSA, korisnici usluga dobijaju sledeće garancije:

 • visoke nastavne standarde i primenu savremene metodologije
 • adekvatno kalifikovan predavački kadar
 • visok nivo u pogledu opremljenosti škole audio-vizuelnim sredstvima i stručnom bibliotekom
 • profesionalizam i jasnost u pogledu administracije (detaljna evidencija o polaznicima, ugovori, prijavni listovi i slično)
 • potpunu istinitost objavljenih informacija o radu škole, broju nastavnih časova, veličini i strukturi grupe
 • mogućnost savetovanja u biranju kursa
 • redovnu procenu znanja polaznika i završni ispit primeren uzrastu i nivou kursa
 • otvorenost škole za primedbe i sugestije polaznika
 • jasno definisanu proceduru žalbi, koju sve škole članice Udruženja obavezno moraju uneti u svoje ugovore ili upisne listove
 • jasno strukturirane nivoe podučavanja čiji će opis (okviri komunikacija, teme i vokabular, gramatičke strukture i funkcije) polazniiku poslužiti kao referentno polazište u proceni vlastitog znanja i planiranju daljeg procesa učenja
 • uskladjenost nivoa znanja stranog jezika kako izmedju različitih škola, članica YALS-a, tako i uskladjenost sa medjunarodnim stepenovanjem kurseva (nivoi su strukturirani prema CEF-u – „Common European Framework of Reference“). To znači da korisnici po uspešnom završetku odredjenog stepena u jednoj školi mogu bez problema nastaviti proces učenja u drugoj, kao i pristupiti polaganju priznatih medjunarodnih ispita, pri za to ovlašćenim ustanovama i institucijama za engleski jezik. Na primer, University of Cambridge organizuje ESOL International Examinations tako da:
  • Završeni A1 nivo omugućava deci polaganje ispita Movers, a savladani A2 upućuje na polaganje ispita Flyers,
  • Odrasli polaznici posle završenog A2 nivoa mogu polagati Key English Test.
  • Savladani B1 nivo upućuje na polaganje Preliminary English Test ili Business English Certificate 1,
  • Završeni B2 nivo otvara mogućnosti za polaganje First Certificate ili Business English Certificate 2,
  • Završeni C1 upućuje na polaganje Certificate in Advanced English ili Business English Certificate 3,
  • Završeni C2 nivo omogućava polaganje za Certificate of Proficiency in English.

Šta članstvo u YALS-u garantuje članicama

 • protok svih potrebnih informacija o radu članica u bilo kom pogledu
 • rad na obuci i daljem usavršavanjiu predavača
 • dalje podsticanje medjusobne razmene iskustava i stručnih informacija
 • zastupanje članica u pregovorima sa državnim institucijama i organima
 • aktivan rad na organizovnju seminara, razmeni ideja i saradnji sa sličnim domaćim i stranim organizacijama
 • prikupljanje i obradu naučne i stručne literature u oblasti izvodjenja nastave stranih jezika
 • organizovanje stručnih skupova, seminara, savetovanja i drugih oblika stručnog obrazovanja u ovoj oblasti u okviru Udruženja ili u zajednici sa drugim udruženjima
 • objavljivanje knjiga i drugih publikacija u oblasti nastave stranih jezika
 • saradnju sa univerzitetima, strućnim udruženjima i drugim organizacijama koje se bave izvodjenjem nastave stranih jezika
 • učestvovanje u svim stručnim i reklamnim publikacijama udruženja, kao i u svim javnim markentiškim akcijama
 • korišćenje zaštitnog znaka YALS-a