YALS-ov seminar u organizaciji New English School, Pančevo

Izvestilac: Katarina Ristić

U subotu, 11. decembra 2010. godine u Pančevu je održan interni seminar Yals-a u organizaciji New English School. Okupilo se više od 20 nastavnika u cilju postizanja što veće praktične obuke.

Tokom seminara urađene su dve radionice (obe u trajanju od 60 minuta). Radionice je vodila Katarina Ristić, profesor New English School , čiji je cilj bio predstavljanje različitih aspekata upotrebe igara u procesu učenja engleskog kao stranog jezika. Ujedno je predstavljen i odabir igara koje lako mogu da upotpune svaku temu, jezičku veštinu ili segment gramatike i vokabulara nekog nastavnog programa. Učesnici su dobili veliki broj gotovih materijala koje će moći da odmah upotrebe na času.

U periodu između ove dve radionice, Kristijan Rajković, predstavnik Britanskog Saveta ukratko je predstavio Cambrigde ispite i neke nove on-line projekte.

Domaćin ovog seminara, Biljana Barna predstavila je „domaći proizvod kuće“ – Letnji kamp engleskog jezika – Zlatibor 2011. Ova prezentacija je kod učesnika takođe izazvala veliku pažnju.

English Book je ponovo pokazao svoju velikodušnost i sve učesnike obradovao malim ali vrednim poklonima, a njihov predstavnik Olja Milović uputila je sve prisutne u neka nova izdanja knjiga koje za teme imaju upotrebu igara i sličnih aktivnosti u učenju engleskog jezika.

Seminar je trajao od 11.00 do 16.00 sati,  a na kraju je ocenjeno da je seminar u potpunosti ispunio očekivanja učesnika i svi su izrazili želju da se ponovo sretnu što pre.