Izveštaj sa radionica EAQUALS-a

Škola Eurocentres, London, 11-13. novembar 2010.

Konferenciji je prisustvovala Vesna Stakić, kao predstavnik YALS-a i Škole ’Tom & Emma’

Cilj radionica je bio da se članovima EAQUALS-a pruži mogućnost da zajedno rade na projektima (SIPs – special interest projects) za koje su zainteresovani i koji su relevantni za institucije u kojima rade. Rad se ostvarivao u sledećim paralelnim sesijama:

  • CEFR (Zajednički jezički okvir Saveta Evrope) diplome: obuka i podrška školama, cilj: da se obezbedi podrška i da se obuči osoblje u školama koje su zainteresovane za izdavanja EAQUALS-ovih diploma;
  • Procenjivanje znanja polaznika zasnovano na CEFR, za razne jezike, cilj: da se pripreme uzorci i primeri zadataka za svaki nivo CEFR;
  • Okvir za obuku i profesionalni razvoj nastavnika, cilj: SIP koji nastavlja sa izradom deskriptora obučenosti i profesionalnog razvoja nastavnika;
  • Korišćenje novih tehnologija u nastavi stranih jezika i obuci nastavnika, cilj:da se upoznaju nastavnici sa novim tehnologijama  (na pr. interaktivna bela tabla ili virtuelna učionica) i materijalima koji se mogu naći na Internetu i da se daju primeri praktične primene novih tehnologija na času;
  • Komplet za obuku menadžera u školama jezika, cilj: da se vlasnicima škola/iskusnijim menadžerima obezbede uputstva za obuku mladjih menadžera;
  • Apliciranje za evropske projekte, cilj: da se izrade uputstva članicama EAQUALS-a za apliciranje za sredstva EU namenjenih projektima vezanim za nastavu jezika.

Učesnici u radionicama su birali jedan projekat u kojem će da učestvuju i meni je najinteresantniji bio projekat Korišćenje novih tehnologija u nastavi stranih jezika i obuci nastavnika. Rukovodilac grupe je naglasio da je jedan od ciljeva SIP-a da se umanji tehnofobija kod nastavnika. Napravljen je spisak raznih načina korišćenja tehnilogije u nastavi stranih jezika koje je  uključio sledeće: interaktivnu belu tablu, virtuelnu nastavu (na pr. Moodle), korisne sajtove koji nude planove časa i druge nastavne aktivnosti, tehnologiju koju učenici već imaju kao što su mobilni telefoni ili MP3 plejeri, društvene mreže (Facebook, Twitter). Cilj SIP-a je da se pripremi kratko, jednostavno uputstsvo za besplatnu/jeftinu internet tehnologiju dostupnu nastavnicima.

Takođe sam prisustvovala lansiranju Zbirke ključnih engleskih reči, izraza i gramatike koju su izradili EAQUALS i Britanski savet, u saradnji, a kojoj je cilj da se CEFR učini pristupačniji kako nastavnicima tako i odraslim učenicima opšteg engleskog. Zbirka predstavlja klučne segmente engleskog jezika na svim CEFR nivoima od A1 do C1 i uključuje jezičke funkcije, gramatiku, vokabular i teme koje se obrađuju na svakom nivou. Ovo će olakšati utvrđivanje ciljeva i planiranje tečajeva engleskog kao i izradu nastavnih planova i programa.