Predstavljanje YALS-a na seminaru English Book-a o upravljanju školama 25.02.2011

Prvo želim da se zahvalim The English Book i The British Council što su mi omogućili da danas i ovde,  na seminaru koji su organizovali, u ime svih članova YALS predstavim naše udruženje.

Želim da se predstavim svima onima sa kojima danas nisam imala priliku da se upoznam. Ja sam vlasnik Centra za strane jezike Livingston, jedan od osnivača udruženja YALS i od 1999. njegov punopravni član.

Kao što je nekima od vas sigurno poznato, YALS je Udruženje vlasnika privatnih škola stranih jezika Srbije.  Od osnivanja do danas broj članova se kreće oko broja 13  povremeno više ali I manje. Naša želja je da povećamo broj članova udruženja i da omogućimo da taj broj bude stalan.

Zašto  YALS?

Odgovor na ovo pitanje nalazi se u činjenici da mi, vlasnici škola stranih jezika, verovatno imamo isti cilj u radu. Kada govorimo o YALS, naš cilj je dvojak:  težimo da ostvarimo kvalitet u nastavi stranih jezika kao i da usavršimo načine na koje obezbeđujemo i pružamo naše usluge.  Put ka ostvarenju ovog cilja bio je kroz pridruženje organizaciji  EAQUALS, 2001. godine, u svojstvu pridruženog člana, što nam je omogućilo da pratimo dobar uzor i da imamo jasne smernice u daljem radu.

Ne želeći da predugo držim vašu pažnju, izneću vam samo  nekoliko ideja  koje bi mogle da vas navedu da razmislite o priključenju Udruženju YALS.

U kratkim crtama izneću svoje lično iskustvo za koje, sigurna sam, nije usamljeno, već slično iskustvu mojih kolega iz YALS.  Tokom 2001., ali i 2002., pa i 2003., moja škola bila je u procesu usklađivanja sa standardom EAQUALS. Na papiru, spisak  stavki  izgledao je više nego jednostavno i jasno. No praksa je bila nešto sasvim drugačije, te se konačni cilj samo nazirao I izgledao povremeno sve dalji.  Zbog toga, ne jednom, pitala sam se, kao i moje kolege iz škole: “Čemu sve ovo?” Ali, kada smo posao priveli kraju i kada smo osvojili jednu razvojnu stepenicu u životu naše škole (nismo znali da je još mnogo takvih pred nama!) i moje kolege i ja mogli smo samo da budemo vrlo ponosni na sve ono što smo postigli.  Rezultat je sledeći: naša škola i mnoge stvari u vezi sa njom su jasne, definisane, postupci imaju svoj cilj i procedure i svakako na kraju, tu je i nagrada za uloženi trud. Kad to kažem, mislim na nagradu u najširem mogućem smislu a pre svega na to da uspevamo da ostvarimo onaj cilj koji  sebi i postavimo.

Ovakav razvoj škole bio je pre svega moguć zato što smo se priključili grupi škola čiji su vlasnici visoko motivisani,  istrajni,  preuzimaju inicijativu i umeju da traju. To su škole i ljudi iz YALS. Pa, kako kaže narodna poslovica, s kim si takav si, nije bilo druge nego da kao i ostali, pođemo u potragu za kvalitetom.

Svakako, mi znamo  da van YALS postoji veliki broj škola koje su ostvarile i održavaju kvalitet u svom radu. Bilo bi nam izuzetno drago kada bi te škole našle razloga da se pridruže YALS te da unesu svežinu, različitosti i  nove ideje u naše udruženje. Bile bi dobrodošle, a radeći zajedno sigurno bismo postigli još više.

Školama YALS je takođe omogućeno da prate aktuelna događanja u regionu. Evo, baš danas, naša tri člana su na konferenciji u Zagrebu, koju su zajedno organizovali EAQUALS i The British Council. Sastanak je organizovan sa idejom da se stvori novo, regionalano udruženje koje bi takođe imalo za cilj da zagovara kvalitet u nastavi stranih jezika kao i kvalitet same organizacije nastave.   U svetlu ovog događaja prirodna je i razumljiva težnja i namera škola YALS da streme povećanju broja članova i stvaranju istinski nacionalnog udruženja privatnih škola stranih jezika u Srbiji. Zbog toga, ponoviću još jednom, razmislite o mogućnosti da postanete član YALS, da od njega stvorimo široko, nacionalno i još uspešnije udruženje. Sa svoje strane, članstvo u Udruženju povratno svakoj od škola donosi poslovne pogodnosti i napredak.

Za sve detaljnije informacije o YALS posetite naš vebsajt na www.yals.rs i obratite nam se u svako doba.

Zahvaljujem vam se na strpljenju, i još jednom zahvaljujem se The English Book i The British Council.