Seminar „Osnovne trenerske veštine“ održan u Beogradu 27-28. juna 2014.

Izvestilac: Katarina Andrić

Dana 27. i 28. juna 2014, Udruženje škola stranih jezika Srbije YALS, zajedno sa Društvom Andragoga Srbije i Institutom za pedagogiju i andragogiju, organizovalo je dvodnevni seminar na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Predavači seminara pod nazivom “Osnovne trenerske veštine” bile su Dr Aleksandra Pejatović, vanredni profesor Odeljenja za pedagogiju i andragogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Jelena Jakovljević, predsednik Društva andragoga Srbije, kao i Dubravka Mihajlović i Edisa Kecap, istraživači-pripravnici na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Seminar je osmišljen kao dvodnevna vežba izvedena u nekoliko tematskih sesija. Prvog dana seminara fokus je stavljen na različite vrste podrške procesu ucenja, vizuelizaciju i prezentaciju sadržaja. Učesnici su se upoznali sa tehnikama moderacije, što je bio odličan način da se vezbaju veštine javnog nastupa. Svaka sesija je uključivala prezentacije i praktične aktivnosti koje su izazvale dosta živu diskusiju među učesnicima. Drugi dan je bio posvećen alatima i mehanizmima za planiranje i držanje uspešne radionice.

Na kraju seminara, učesnici su dali veoma pozitivne povratne informacije koje su protumačene kao stimulans za dalju saradnju.