Dve radionice profesora YALS-a na Konferenciji ELTA 2014

Ovogodišnja ELTA Konferencija, pod nazivom Povratak u Budućnost, održana je u Beogradu, 16. i 17. maja.

Kako je jedan od ciljeva YALS-a da stalno radi na stručnom usavršavanju profesora, odlučeno je na jednom od sastanaka da sve škole treba da aktivno učestvuju na Konferenciji. Dve škole su prijavile svoje radionice i prihvaćene su.

„Najveći hitovi – naša kompilacija“ je radionica koju su osmislile dve profesorke iz škole Oxford School u Leskovcu, Marija Pejatović i Jelena Spasić. Radionica je sastavljena od gotovih aktivnosti koje su mogu koristiti za obnavljanje, na početku ili kraju časa, u toku časa pa čak i za ocenjivanje. Ove aktivnosti pokrivaju gramatiku i vokabular , ali i govorne i pisane vežbe. Neke od ideja su profesorke same smislile dok druge predstavljaju njihovu modifikaciju poznatih aktivnosti.

„Aktivnosti za zagrevanje, motivisanje i popunjavanje – aktivnosti za obnavljanje za mlađe učenike“ je radionica koju su osmislili Marko Savić i Jelena Mitrović, profesori u školi Tom i Ema u Beogradu. Oni su nastavili tradiciju kreativnih profesora iz ove škole koji imaju puno toga da podele i redovno drže radionice na ELTA-i. Ova radionica daje ’utočište’ za profesore koji predaju mlađim učenicima i koji znaju da čak i pažljivo planirane aktivnosti mogu krenuti nepredviđenim tokom.

Obe radionice održane su u petak (Blok II i blok III)i bile su jako dobro posećene.

Zahvaljujući ELTA Konferenciji, profesori iz Srbije i inostranstva, imali su priliku da upoznaju neke od YALS-profesora i da istraže YALS –ove ideje za podučavanje.