Podrška kvalitetnim jezičkim školama Zagreb, 24.-25. februar 2011


Predstavnice YALS-a na Sastanku regionalnih asocijacija
s desna na levo: Dijana Kisić, Danijela Veljković i Eva Bako

Regionalnom sastanku asocijacija privatnih škola stranih jezika, organizovanom od strane Britanskog saveta u Hrvatskoj, prisustvovale su sledeće nacionalne asocijacije:

Bugarske (OPTIMA), Rumunije (QUEST), Makedonije (MAQS), Bosne i Hercegovine (APLS), Hrvatske (CALS) i Srbije (YALS). U svojstvu posmatrača bile su prisutne delegacije iz Crne Gore, Albanije i Kosova. Sastanku su prisustvovali i predstavnici Britanskog saveta iz navedenih zemalja.

Prvi deo sastanka činile su desetominutne prezentacije nacionalnih asocijacija.

U drugom delu održana su sledeća predavanja:

  • What is quality in language teaching organisations: beliefs, challenges and schemes – Ludka Kotarska ( EAQUALS )
  • Quality by association – Tony Millns ( English UK )
  • Quality from experience – Elizabeth McLaren ( Accreditation UK )

Prva tema je bila:

Entry qualifications and quality assurance – Croatian and Serbian perspective

Srpsku asocijaciju (YALS) predstavljale su:

  • Danijela Veljkovic koja je govorila o svom učlanjenju u YALS,
  • Dijana Kisić koja je govorila o preduslovima za učlanjenje,
  • Eva Bako koja je govorila o redovnoj inspekciji za stalne članove.

Nakon toga je usledila razmena iskustava i ostalih asocijacija po tom pitanju. Došlo se do zaključka da su nam problemi slični, ali da je hrvatska asocijacija postigla veći uspeh u saradnji sa državnim organima.

Sledeća tema bila je:

Managing the association – Macedonian and Romanian perspective

U diskusiji koja je usledila izlaganju, primećuje se da rad makedonske asocijacije počiva na entuzijazmu predsednika asocijacije, dok se u rumunskoj asocijaciji oseća sistematičniji i masovniji pristup radu asocijacije, što se vidi kroz njihovo prisustvo u velikom broju projekata.

Poslednja tema je bila:

Government support and legal status – Bosnian and Bulgarian perspective

Bosanska asocijacija je tek osnovana i suočava se sa brojnim zakonskim preprekama u ostvarivanju svojih ciljeva, dok se čini da bugarska asocijacija ima razrađenu taktikuu sprovođenju svojih ciljeva.

Nakon ove tri teme, direktor Britanskog saveta, Les Dejndžerfild (Les Dangerfield), predložio je da se u internacionalnim timovima daju predlozi za buduću saradnju u regionu.

Na samom kraju sastanka, svi učesnici su se složili sa sledećim akcionim planom:

  • da se buduća saradnja odvija pod imenom: Quality Language Learning Network,
  • da se uspostavi forum svih regionalnih učesnika gde bi se nastavio proces dalje saradnje,
  • da se i dalje razmenjuju iskustva u vezi sa inspekcijskom šemom i
  • da se stvore uslovi za učešće u zajedničkim projektima, a naročito u onim od regionalnog značaja.

Sastanak je protekao u kooperativnoj atmosferi sa puno kreativnih predloga. Osećala se želja svih učesnika da nastave saradnju u budućnosti.