Održana godišnja skupština udruženja

Predstavnici YALS-ovih škola sa direktorom Britanskog Saveta Tony O’Brien-om i njegovim saradnikom Kristijanom Rajkovićem

U petak 22. juna 2012. održana je u Beogradu redovna godišnja skupština udruženja YALS. Tom prilikom su razmatrani izveštaj o radu i plan narednih aktivnosti. Predstavnici škola su na skupštini izabrali rukovodstvo udruženja koje će u naredne dve godine rukovoditi YALS-om. Za predsednika Upravnog odbora ponovo je izabrana Marija Pejatović, za zamenika predsednika Dijana Kisić, za generalnog sekretara Maja Gavrilović i za članove Upravnog odbora Eva Bako i Danijela Veljković  U komisije  i radna tela udruženja određeni su članovi koji su i do sada vršili te dužnosti.

U jednom delu sastanka udruženja u radu su učestvovali Toni O’Brajan, Direktor Britanskog saveta u Srbiji i njegov saradnik Kristijan Rajković. Analizirani su dosadašnji  rezultati saradnje YALS-a i Britanskog Saveta i zaključeno je da je saradnja bila veoma uspešna, naročito u oblasti realizacije projekta Engleski za IT. Razgovaralo se i o planovima za ubuduće.

Godišnja skupština udruženja je održana u školi Tom i Ema u Beogradu.