Izveštaj o seminaru poslovnog engleskog u organizaciji YALS-a i Britanskog saveta sa Mark Waistell-om

Koja je tvoja niša poslovnog engleskog?
Dekonstrukcija i konstrukcija koncepata nastave poslovnog engleskog

Seminar je održan u Gvarnerijus centru lepih umetnosti u Beogradu 26. maja 2012 i prisustvovalo mu je 92 učesnika. Skup su otvorili Marija Pejatović, Predsednica YALS-a, i Tony O’Brien, Direktor Britanskog saveta Srbije. G. O’Brien je istakao značaj umrežavanja i stručnog usavršavanja nastavnika engleskog jezika i u Srbiji i u regionu, kao i na značaj unapredjivanja kvalitetne nastave jezika, za šta je odao posebno priznanje YALS-u, Udruženju škola stranih jezika Srbije. On je takođe izrazio zadovoljstvo realizacijom zajedničkog projekta BS i YALS-a u oblasti direktne i online nastave/učenja „Engleski za međunarodnu saradnju – Engleski za IT“ u velikom broju gradova širom Srbije u proleće 2012, o kom je g. Kristijan Rajković iz BS-a učesnicima prikazao video između sesija seminara.

U prvoj sesiji, „Anatomija nastavnika Poslovnog Engleskog“, Mark Waistell je pružio učesnicima živopisnu disekciju/rekonstrukciju nastavnika poslovnog engleskog korišćenjem rekvizita plastičnog ljudskog skeleta kao polaznu tačku na koji je simbolično postavio veliki broj različih uloga nastavnika poslovnog engleskog, uvažavajući promene u koncepcijama, sadržini, resursima i veštinama. Posle ovoga je usledila diskusija o minimalnom skupu veština koje dobar nastavnik poslovnog engleskog treba da teži da razvije, sa zaključkom da one treba da uključe sposobnost prepoznavanja potreba učenika, poznavanje lingvistike, sposobnosti planiranja kursa i dobre veštine nastave engleskog kao stranog jezika. Ova sesija je završena sa pregledom novog pristupa obučavanju i citatom koji upozorava nastavnike na pomeranje nastave engleskog na sve mlađe učenike, što eventualno može da dovede do smanjenja uticaja stručnjaka za engleski na kreiranje i realizaciju programa nastave engleskog.

Druga sesija, „Ma, šališ se!“, pokrila je ulogu humora u nastavi poslovnog engleskog, počev od psiholingvističkog utemeljenja za uključivanje humora u nastavu engleskog, posle čega su usledile razne definicije i pogledi na humor i objašnjenje poslovnih i obrazovnih razloga njegove upotrebe, kao i fizičke i psihološke prednosti. Zatim je g. Waistell prešao na najbolje načine upotrebe humora, gde je uzeo u obzir kulturne razlike i istakao njegove univerzalne karakteristike, završivši sa korisnim konkretnim savetima za nastavnika, upozoravajući da humor ne treba da bude sam sebi svrha nego treba da se integriše sa ciljevima nastave/učenja.

U trećoj sesiji, „Internacionalizacija, inovacija i međunarodna šansa“, g. Waistell nam je prvo skrenuo pažnju na trenutnu međunarodnu situaciju u kojoj u oba smera preovlađuje govor  između neizvornih govornika engleskog jezika i njene implikacije na nastavu engleskog jezika. Zatim je razmotrio osnove komunikacije i ustanovio zajedničko jezgro poslovnog jezika i poslovnih veština koje je potrebno korisnicima poslovnog engleskog, kao i direktorima i kompanijama koje se trude da postignu međunarodni uspeh. To zajedničko jezgro je proširio razmatranjem međunarodnih komunikacija, svesti o međukulturnim razlikama i međunarodnom radu.

Mark Waistell je ostavio dubok utisak na učesnike, pre svega zahvaljujući sveobuhvatnosti u pristupu, u kom je vešto spojio teoriju i praksu nastave poslovnog engleskog, pribegavajući i širokom ličnom iskustvu u nastavi i obučavanju. Neočekivano široki obuhvat njegovih prezentacija je pružio polaznicima izuzetno informativno iskustvo, naročito kada se uzme u obzir da je do sada oblast poslovnog engleskog u Srbiji bila ili pokrivena fragmentarno, ili usmerena na prilično uzak krug nastavnika koji rade u specijalizovanim obrazovnim institucijama. Njegove sesije su bile veoma interaktivne i ne samo prosvetljujuće nego i izuzetno zabavne. Pokazao je da on sam najbolje predstavlja sopstveni moto: „Budi opušten prema sebi a ozbiljan prema radu“.

Izvestilac: Mirjana Ljiljak-Vukajlović