MAQS Konferencija u Skoplju

Izvestilac: Zdenka Grozdanović

MAQS, makedonska asocijacija za kvalitet jezičkih usluga, održala je konferenciju u Skoplju 17.aprila 2010.godine u trajanju od 10.00 do 15.00. Bilo mi je zadovoljstvo da tom prilikom predstavljam YALS.

Konferencija je počela sa prezentacijom udruženja MAQS, koju je održala Elisaveta Tanevska, predsednik asocijacije MAQS. MAQS, pridruženi član EQUALS-a je, kako je Tanevska objasnila, završio obuku vezanu za inspekciju a takođe ima i ulogu provajdera Britanskog Saveta. Do sada je organizovao dve konferencije i napravio tri verzije vodiča. Takođe ima zajedničke sertifikate, testove za određivanje nivoa znanja i istovetnu dokumenta za inspekciju.  Prema rečima Tanevske, dodatne informacije mogu se naći na njihovom internet sajtu www.maqs.org.

Sledeća dva predavanja održala je Mila Angelova, predstavik EQUALS-a. Kao i na poslednjoj konferenciji YALS-a, cilj prezentacija bio je Najnovija dostignuća u EQUALS-u, Opšti pregled EAQUALS-ovog projekta, Primena kvaliteta u procedurama ocenjivanja. Najbitnije stavke su bile sertifikati i procedura ocenjivanja, sa posebnim akcentom na standardizaciju obuke, ocenjivanje predavača, govorne/pisane upotrebe jezika kao i na testove za određivanje napretka.

MAQS konferencija organizovana je u prilično prijatnoj i druželjubivoj atmosferi škole ESP, jedne od škola članica MAQS-a u Makedoniji, što je učesnicima konferencije omogućilo da se upoznaju sa najnovijim i najefektivnijim načinima i procedurama učenja jezika.