YALS-ov seminar: PR as in Pronounce and  Lesson Planning Revisited

 

 

 

 

 

 

 

Izvestilac: Maja Gavrilović

U subotu, 17. 4. 2010. održan je interni seminar YALS, u o.š. “Veljko Dugošević” u Beogradu. Seminar je organizovala škola  “Livingston”.

Tokom seminara obrađene su dve teme: Pronunciation i Lesson Planning. Radionice je vodila Milica Savić , viši lektor na Univrzitetu u Nišu,  Odsek za engleski jezik. Svaka radionica je trajala po 90 minuta.

Prva radionica je bila PR as in PRONOUNCE. Učesnici su imali priliku da primene veliki broj praktičnih aktivnosti koje su pre svega upotrebljive u smislu vežbanja izgovora, a osim toga efikasno aktiviraju i motivišu učesnike.

U pauzi između dve radionice predstavnici The English Book su predstavili novo izdanje OUP interaktivnog rečnika što je takođe pobudilo veliku pažnju učesnika seminara.

Tokom sledeće radionice LESSON PLANNING REVISITED obrađeni su  načini planiranja časa i različite forma formulara plana časa. Nakon teorijskog uvoda i sumiranja postojećih znanja učesnici su u grupama napisali primer plana časa na zadatu temu, odnosno jezičku oblast. Potom je svaka grupa proradila svoj plan sa voditeljem i tako došla do optimalne forme plana časa.

Seminar je trajao od 10:30 do 15.30, sa ukupno 30 učesnika iz različitih gradova Srbije. Cilj izvođenja seminara bio je dvojak: 1. da sadržaj bude aktuelan i koristan i 2. da se za rad omogući podsticajna atmosfera tako da ova subota bude ne samo korisno – radna već zabavno – korisno – radna. Povratna mišljenja učesnika o sadržaju i organizaciji seminara potvrđuju da su oba cilja ostvarena. Svi zainteresovani mogu pogledati foto dokument sa seminara.