Konferencija Eaquals-a na 25. godišnjicu, 2016.

–izveštava Marija Pejatović

Lisabon, Portugalija

Velika mi je čast bila da predstavljam YALS na Eaqualsovoj jubilarnoj konferenciji, koja se održala u prekrasnom Lisabonu od četvrka 21. aprila do subote 23. aprila.

Konferenciji je prisustvovalo preko 270 delegata iz više od 40 zemalja – rekordan broj za Eaquals.

Konferenciju je otvorio Portugalski ministar spoljnih poslova, professor doctor Augusto Santos Silva, koji je odao počast Eaqualsovom radu na podizanju standarda u podučavanju jezika I naglasio značajnu ulogu učenja jezika za unapređenje boljeg razumevanja na globalnom nivou.

Četvrtak je obično dan za inspektore ali ovog puta, imali smo zanimljivu priliku da pohađamo celodnevu obuku za menadžment koju je vodio inspirativan I živahan Džordž Pikering. On nas je naučio ne samo kako da upravljamo ‘majmunom na ramenu’ već I kako da budemo efikasni menadžeri koji imaju I slobodno vreme.

U petak I subotu konferencija je bila organizovana oko pet tema: Podučavanje I učenje, Kreiranje kursa, ZJO I ocenjivanje, Unapređenje rada osoblja, Upravljanje kvalitetom I Upravljanje poslom I marketing.

Odlučila sam se da najvećim delom pohađam temu Upravljanje poslom I marketing jer je važno za naše škole da naučimo kako efektno I efikasno da se reklamiramo sa malim budžetom.

Večeri su bile rezervisane za društvena dešavanja I razgledanje grada, a bile su I odlična prilika za umrežavanje sa drugim članovima I upoznavanje Lisabona I divnih ljudi u njemu.