8.konferencija ELTA-e

Beograd, 7-9. maj 2010, Continental Hotel: Pozdravna reč u ime YALS-a učesnicima skupa od strane Marije Pejatović, Predsednice Upravnog odbora YALS-a