YALS podržao pet tribina o praćenju postignuća učenika pomoću Kembridž ispita

Izvestilac: Aleksandra Sekulić

U toku školske 2013-14. godine Cambridge English (Cambridge English Language Assessment – nekadašnji Cambridge ESOL, i Cambridge University Press) i YALS su od Ministarstva prosvete Republike Srbije dobili akreditaciju za 5 stručnih skupova tj 5 tribina na temu ‘Kembridžovi ispiti u cilju praćenja postignuća učenika u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR-om)’. Tribine su dobile i podršku ELTA-e, a namenjene su nastavnicima engleskog jezika i iz državnih škola i iz privatnih škola i škola jezika.

Tribine su održane tokom aprila i maja u Leskovcu, Somboru, Užicu i Valjevu, dok smo tribinu zakazanu za Zaječar morali da odložimo zbog poplava koje su zadesile našu zemlju. Svakom skupu je prisustvovalo između 22 i 30 nastavnika i svu su dobili Uverenje o učestvovanju na stručnom skupu stručnog usavršavanja koje im donosi jedan bod za licencu. Predavači su bili Aleksandra Sekulić, nastavnik engleskog jezika i konsultant za Srbiju organizacije Cambridge English (Language Assessment), i Jelka Bogić, predstavnik CUP-ja. Takođe, nastavnici iz privatnih škola jezika koji imaju iskustvo u pripremanju kandidata za ove ispite bili su pozvani da sa učesnicima podele svoje iskustvo i mišljenje o ispitima.

Učesnici su imali priliku da o Kembridžovim ispitima YLE, Key (KET), Preliminary (PET), First (FCE) i First for Schools (FCE for Schools), i Advanced (CAE) nauče sve što im je potrebno da znaju o njima – format ispita, koji ispit odgovara kom nivou CEFR-a, tipove zadataka, način na koji svaki od ovih ispita testira jezičke veštine i znanje, koliko su ovi ispiti validni i ko ih sve priznaje u svetu, kao i koliko su ti ispiti relevantni za učenike naših/srpskih škola. Pored toga, učesnici su dobili i neke ideje u vezi sa tim kako ove ispite integrisati u nastavni plan i program kako državnih škola tako i privatnih škola na kursevima koji se ne bave nužno pripremom kandidata za ove ispite. I na kraju, učesnici su dobili informacije o tome gde mogu pronaći materijale za pripremu ispita – i papirna izdanja i materijale u elektronskom obliku.

Svi nastavnici su dobili brošure sa primerima testa i detaljnim instrukcijama za nastavnike primerene uzrastu sa kojim rade (YLE brošure za niže razrede osnovne škole, Key i Preliminary za starije razrede osnovne škole, i Key, Preliminary, First i Advanced za srednje škole).

Na kraju svakog skupa nastavnici su popunjavali zvanične evaluacione liste koje izdaje Ministarstvo prosvete za seminare, i većina učesnika je tribine ocenila visokim ocenama u svim kategorijama. Nastavnicima državnih škola se dopala ideja da imaju neke međunarodno priznate testove/ispite koje mogu koristiti kao reper ili alat koji bi im pomogao da prate postignuća i napredak svojih učenika. Puno nastavnika je izjavilo da će isprobati ove testove sa svojim učenicima, pa čak i da će početi da promovišu ove ispite u svojim školama. Što se nastavnika iz privatnih škola tiče, većina njih je već bila upoznata sa ovim ispitima i redovno priprema kandidate za njih. Međutim, neke privatne škole nisu još uvrstile neke od ovih ispita u svoju ponudu, npr YLE, Key i Preliminary, i želja nastavnika iz tih škola je da to promene i počnu da svojim učenicima nude i te ispite.

Naš plan za sledeću školsku godinu je da održimo tribinu u Zaječaru u kome ovaj skup još nije održan, a zatim da obezbedimo odobrenje tj akreditaciju Ministarstva za još nekoliko sličnih skupova, možda u Beogradu, Novom Sadu, Nišu ili nekom drugom gradu u kome postoji interesovanje za to. Nadamo se da će još dosta nastavnika učestvovati u ovim tribinama, i da će u budućnosti nastavnici državnih škola, kao i nastavnici svih privatnih škola početi da koriste i promovišu ove ispite kao neku vrstu kriterijuma/standarda za nivo postignuća i znanja učenika na određenom uzrastu.