YALS-ove profesorke savladale drugi krug pedagoške-andragoške obuke o aktivnim metodama podučavanja/učenja

12. i 13. septembra ove godine, YALS-ove profesorke su se ponovo okupile na drugom u nizu seminara razvijanja veština trenera nastavnika, koju je održala grupa stručnjaka sa Katedre za Pedagogiju i Andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu – Dr. Aleksandra Pejatović, Vanredni profesor, Violeta Orlović Lovren, Docent, kao i Dubravka Mihajlović i Edisa Kečap, istraživači-saradnici.

Seminar pod naslovom „Aktivni metodi podučavanja/učenja“ bio je usmeren na razvijanje trenerskih veština u vezi sa fundamentalnim strategijama i metodima podučavanja/učenja, uloge nastavnika u odnosu na aktivne metode, uvažavanje različitih kriterijuma pri odabiru odgovarajućih metoda i korišćenje različitih načina ocenjivanja postizanja ishoda obrazovanja u skladu sa primenjenim metodima podučavanja/učenja.

Pored sticanja uvida u veliku sliku teorijskih osnova aktivnih metoda podučavanja i učenja, učesnici su takođe bili sučeljeni sa izazovom da na najprikladniji način kreiraju čas koristeći zadate metode i tehnike, sa naročitim naglaskom na specifičnostima podučavanja odraslih. Ovo novo-stečeno znanje i iskustvo će svakako pojačati samopouzdanje i poboljšati kvalitet rada nastavnika, a uzgredni produkti radionica će se uskoro primeniti na mnogim časovima engleskog jezika YALS-ovih profesorki u mestima širom Srbije.

Slično prvom događaju koji je održan u junu 2014. godine pod nazivom „Osnovne trenerske veštine“ i ovaj seminar se odlikovao neograničenom kreativnom energijom, entuzijazmom i spremnošću za razmenu iskustava.