YALS-ova konferencija povodom desetogodišnjice rada „Najnovija dostignuća i praktična primena CEFR-a u testiranju, ocenjivanju i sertifikaciji” Beograd, 17-18 oktobar 2009

Izvestilac: Aleksandra Strahinić, Gimnazija Leskovac

Zadovoljstvo mi je sa vas informisem o Konferenciji pod nazivom „Testing, Assessment and Certification“ – Testiranje, ocenjivanje i sertifikacija koja je odrzana 17. i 18. 10. 2009.  u Centru lepih umetnosti „Guarnerius“ u Beogradu. Ovu odličnu i uspešnu Konferenciju je ogranizovala Asocijacija škola stranih jezika Srbije – YALS povodom  deset godina svog postojanja.

Prvog dana predavaci su bili Mila Angelova sa svojom radionicom na temu Sertifikacija I Slobodanka Kitić sa svojom radionicom na temu Ocenjivanje. Mila Angelova je direktor DOS AVO Bell School of English u Sofiji, u Bugarskoj i član je EAQUALS sertifikacijske projektne grupe panela za ocenjivanje. Slobodanka Dana Kitić, doktor nauka u oblasti lingvistike, predaje na Univerzitetu u Beogradu, Univerzitetu u Nišu, Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru i Mediteranskom Univerzitetu u Crnoj Gori.

Drugog dana predavači su bili Annie Broadhead, ESOL predavač, instruktor za predavače, ELT autor, sa svojom radionicom na temu Testiranje i Željko Jovanović, Menadžer za razvoj poslovanja i  Cambridge ESOL lokalni sektretar, koji je objavio novine koje se odnose na Cambridge ispite. Ona je i vodja tima za Cambridge University TESOL testove govora, predsednik za testove slušanja za najviši nivo a piše i za Cambridge ESOL ispite.

Predavači su omogućili praktičnu obuku iz primene CEF nivoa u testiranju i ocenjivanju, predstavili EAQUALS šemu sertifikacije, ohrabrili nastavnike na dalji razvoj, predstavili nove načine polaganja Cambridge ispita u Britanskom Savetu – CB /testovi koji se rade na kompjuteru/, koji će omogućiti efikasnije i efektivnije i češće polaganje ispita. Takodje su izlagali o raznim procedurama standardizacije, EAQUALS inspekcijskom i sistemu za ocenjivanje, pristupu ocenjivanju koji je baziran na CEFR-u, postizanju kvaliteta u procesima ocenjivanja, moderacijskim tehnikama, alternativnom ocenjivanju kao tipu evaluacije koji direktno procenjuje jezičke veštine učenika, testu kao proceduri merenja sposobnosti, znanja ili izvodjenja /test postignuća, test sklonosti ka jezicima, test postignutog nivoa, test vičnosti, dijagnostički test, test napretka, TOEFL, TOEIC, TSE, TWE/, pilotiranju testova, pregledu rezultata testa, pouzdanosti /validnosti testova, tehnikama, nastavnim sredstvima, referentnim materijalima, dodatnim materijalima, metodologiji predavanja engleskog jezika danas itd.

Učesnici, njih oko šezdeset, slušali su pažljivo, postavljali pitanja, aktivno razmenjivali svoja iskustva u predavanju i testiranju i bili su slobodni da izraze svoja misljenja na razne teme koje su bile obuhvaćenje u predavanjima. Članovi i predstavnik ELTA-e, udruženja sa kojim YALS ima uspešnu saradnju su takodje bili prisutni.

Evo šta su neki od učesnika izjavili o Konferenciji:

  • Veoma korisne informacije koje se tiču CEFR, Cambridge ESOL ispita i budućih planova  Britanskog Saveta.
  • Konferencija mi je dala veoma koristan savet za moj posao u budućnosti sa dobrom kombinacijom domaćih i stranih predavača.
  • O svemu se povelo računa i moja očekivanja su u potpunosti ispunjena. Ono što cenim pre svega je mogućnost praktične primene onoga sto je naučeno i o čemu se diskutovalo na ovom skupu. Većina nastavnika shvata ozbiljno ocenjivanje ali mi i nemamo uvek jasnu sliku šta se pod time zahteva, sem standardnih formalnih testova. Nakon ove konferencije, drago mi je što mogu reći da je moje razumevanje toga znatno napredovalo
  • Odlična lokacija i prijatan ambijent privukao je učesnike iz mnogih škola u Srbiji.Predavači su, svaki iz svog ugla, dali uvid u temu koja nije ni malo jednostavna. ‘Na taj način svaki učesnik je imao pristupačno usmerenje ka onome što ga zanima, svako je bio edukovan i mogao je da izvuče najbolje  iz svake prezentacije. Takođe, bilo je mnogo korisnih informacija za poslovanje škola jezika i oni su mogli da prepoznaju svoje mesto  kod nas i u međunarodnim institucijama, što je put međunarodno priznatim sertifikatima i diplomama.Sve u svemu, konferencija je bila uspešna, a učesnici zadovoljni svojim prisustvom i organizacijom. Treba još pomenuti da je ovo jedinstvena prilika da se škole jezika upoznaju, razmene iskustva i eventualno razmotre buduću saradnju.

Lično smatram da moram da izrazim zahvalnost za uspešnu organizaciju I gostoprimstvo YALS-u. Očekujem sledeću YALS konferenciju ili bilo koju drugu aktivnost ili dogadjaj u organizaciji ove Asocijacije uz izuzetnu preporuku svim mojim kolegama.