www.studiooskar.com
studiooskar4@gmail.com

Bulevar Mihajla Pupina 10D/I, II sprat, Novi Beograd
011 3111 787, 069 2692 652

Nivoi učenja jezika u  školi Studio Oskar  su od 2001. godine usklađeni sa Zajedničkim jezičkim okvirom Saveta Evrope (CEF nivoi – “Common European  Framework of Reference”).

Nastava, menadžment, prostorije i administrativne usluge u školi Studio Oskar usklađeni su sa  evropskim standardima, što se proverava redovnom inspekcijom YALSa.

Škola Studio Oskar je jedan od osnivača YALSa (Udruženje škola stranih jezika Srbije čiji je cilj uspostavljanje i zaštita kvaliteta u nastavi jezika). YALS je pridruženi član EAQUALSa (Evropska  asocijacija za kvalitet jezičkih usluga).

Jezici

Engleski, Nemački, Francuski, Italijanski, Španski, Grčki, Srpski za strance

Nivoi

svi nivoi (C2, C1, B2, B1, A2, A1, E) i uzrasti (odrasli, omladinski, školski, predškolski)

Tipovi kurseva

 • opšti
 • specijalizovani (poslovni,bankarstvo i finansije , medicina, turizam…)
 • Priprema za polaganje CAMBRIDGE i TOEFL ispita
  • KEY ENGLISH TEST (KET)
  • PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET)
  • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE)
  • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH (CAE)
  • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE)
  • EURO EXAM
  • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS)
  • TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE (TOEFL)
 • Priprema za upis u Filološku gimnaziju i na Filološki fakultet

Garantujemo:

 • Organizaciju kurseva visokog kvalteta u skladu sa internacionalnim standardima uz primenu  najnovijih  metodologija
 • Učenje zasnovano na komunikacijskoj, upotrebnoj  funkciji jezika
 • Jasno strukturiranje nivoa podučavanja u skladu sa nivoima Saveta Evrope čiji detaljni opisi (okviri komunikacija, teme i vokabular, gramatičke stukture i funkcije) polazniku služe kao referentno polazište u proceni vlastitog znanja i planiranju daljeg procesa učenja
 • Kreiranje programa u skladu sa potrebama polaznika
 • Sistem ocenjivanja i praćenja napretka polaznika  u skladu sa međunarodno priznatim nivoima
 • Visok nivo u pogledu opremljenosti škole audio vizuelnim sredstvima i stručnom bibliotekom
 • Potpunu istinitost  objavljenih podataka o referencama i radu škole, broju nastavnih časova, veličini grupe
 • Otvorenost za primedbe i sugestije polaznika
 • Mogućnost savetovanja o izboru kursa
 • Tim visoko kvalifikovanih profesora jezika obučenih za primenu najnovijih metoda u nastavi
 • Jezički portfolio

Organizacija nastave:

 • Rad u malim i mentorskim grupama (2–8 polaznika)
 • Rad na računarima u funkciji učenja jezika
 • Mogućnost korišćenja školske biblioteke, računarske učionice, štampanih, audio i video materijala (“self-study” program)
 • Mogućnost organizovanja
 • individualne nastave
 • kombinacije individualne nastave i rada u grupi
 • intenzivne nastave
 • nastave za potrebe preduzeća, radnih  organizacija, ambasada u njihovim prostorijama
 • Škola Studio Oskar je posebno specijalizovana za rad sa decom predškolskog uzrasta zahvaljujući dvadesetogodišnjem  iskustvu  ostvarenom kroz saradnju sa P.U. Novi Beograd, Savski venac i Voždovac zahvaljujući kome je kroz školu Studio Oskar godišnje prolazilo preko 1000 đaka predškolskog uzrasta.

Sertifikati:

 • Po završenom kursu polaznicima se izdaje sertifikat o pohađanju kursa, a nakon položenog  finalnog ispita i  sertifikat o nivou znanja.
 • Svi sertifikati se izdaju sa oznakom nivoa pohađanog kursa. Nivoi kurseva su u skladu sa nivoima Saveta Evrope koji su priznati u inostranstvu i mogu se upotrebiti kao dokaz o nivou znanja jezika prilikom prijavljivanja za posao ili profesionalno usavršavanje.
 • Svi serifikati kao garanciju kvaliteta imaju logo YALSa i napomenu da je YALS pridruženi član EAQUALSa.
 • Na osnovu položenog finalnog testa  Studio Oskar  Vam može izdati Sertifikat o postignutom nivou znanja  i  ako niste naš  polaznik.