Realizacija YALS-ovog seminara „Uspešno vođenje obrazovne institucije – Evropski model“

YALS-ov program “Uspešno vođenje obrazovne institucije – Evropski model”, akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), uspešno je organizovan u Nišu, Kikindi i Zrenjaninu u toku novembra 2014.

Program je rezultat 15 godina rada privatnih škola stranih jezika, članica YALS-a, na polju akademskog menadžmenta i kontrole kvaliteta, a cilj programa je stručno usavršavanje direktora i pomoćnika direktora obrazovnih institucija. Autor programa je Marija Pejatović, Predsednica YALS-a, a zajedno sa njom koautori i realizatori su Jelena Spasić (Oxford School, Leskovac), Maja Gavrilović (Livingston, Beograd) i Sofija Ljiljak-Vukajlović (Tom & Ema, Beograd).

Program je zamišljen i realizovan kroz niz predavanja i zanimljivih radionica sa akcentom na praktičnim i korisnim instrukcijama i obrascima za uspešno vođenje obrazovne institucije. Obuku je prošlo oko 70 direktora i pomoćnika direktora, a evaluacije pokazuju da su polaznici izuzetno zadovoljni znanjem i materijalima koje su dobili.

YALS-ov seminar u Nišu
YALS-ov seminar u Kikindi
YALS-ov seminar u Zrenjaninu