www.oxfordschool.rs
oxfordschool@mts.rs
11. oktobar 1/3, 16000 Leskovac
016 218 215, 062 414 151, 063 775 9429

Oxford School

Osnovana: 1997.
Vrste tečajeva: svi nivoi i svi uzrasti
sve vrste prevoda
pripreme za polaganje međunarodnih ispita

Naša škola se nalazi u samom centru Leskovca i poseduje 5 učionica, kancelariju i prateće prostorije. Učionice su prostrane, prijatno nameštene i opremljene savremenim nastavnim učilima. Škola poseduje i interaktivnu belu tablu, laptopove i tablete za nastavu dvadeseti i prvog veka. Organizujemo puno dodatnih nastavnih i vannastavnih aktivnosti, a posebno smo ponosni na naš Lego education program u nastavi jezika. Naravno, na raspolaganju polaznicima i profesorima je i optički internet ali i raznovrsna školska biblioteka.

Nastava se izvodi u malim grupama ili individualno, a sprovodi je tim profesora uz korišćenje najsavremenijih nastavnih metoda. Radimo sa decom predškolskog, školskog i srednjoškolskog uzrasta, kao i sa odraslima. Pri formiranju grupa vodi se računa i o uzrastu i o nivou znanja polaznika, a to su ujedno i kriterijumi za odabir programa i metoda rada što našu nastavu čini lako prihvatljivom i veoma uspešnom. U svakom slučaju, bilo da se radi sa mlađim ili sa “starijim” polaznicima, nastava se izvodi kao komunikativni i interaktivni proces sa ciljem da se polaznici što više “oslobode”, prihvate i koriste engleski jezik skoro kao maternji.

Veliku pažnju posvećujemo i odraslim polaznicima kojima je stručno usavršavanje neophodno, i uvek se trudimo da ih na, za njih  teškom putu do uspešnog savladavanja stranog jezika, dodatno usmerimo i motivišemo kako bi istrajali do kraja. Tako naši kursevi jezika sadrže i rad na unapređenju digitalnih ali takozvanih mekih veština.

Uz korišćenje stručne literature, kao i kroz radionice i seminare, nastavni tim se trudi da stalno nadograđuje svoju stručnost, unapredi nastavu i bude u korak sa savremenim svetskim dešavanjima. Naša dva najiskusnija predavača su i treneri  i predavači na domaćim i međunarodnim seminarima. 

Programi za decu

Predškolski tečajevi – za decu od 5-7 godina organizuje se nastava 2 puta nedeljno po 45 minuta. Kroz pesmu i igru, kroz druženje i spontanu komunikaciju deca uspešno savladavaju osnovne pojmove i fraze prilagođene njihovom  uzrastu, pri čemu se posebna pažnja poklanja izgovoru i intonaciji još od samog početka.

Školski tečajevi – za decu od 7-10 godina nastava je takođe dva puta nedeljno po 50 minuta odnosno 60 minuta, a usklađena je sa školskim rasporedom. Teme i vokabular su prilagođeni uzrastu dece, a usvajaju ih kroz dijaloge, svakodnevne situacije, igre, pesmice i sl. Na tim nivoima deca savladavaju i engleski alfabet i počinju polako da pišu i čitaju. Za decu od 11-13 godina nastava se organizuje dva puta nedeljno po 70 minuta i u tom uzrastu se posebna pažnja poklanja osim čitanju i pisanju i usmenoj komunikaciji. Za starije tinejdzere, 14 godina i naviše, organizuje se nastava dva puta nedeljno po 90 minuta, na srednjem ili višem-srednjem nivou, i na tim nivoima se tinejdžeri  kroz komunikativni pristup  uvode u pripremu za polaganje međunarodnih ispita. Na svim školskim tečajevima se redovno vrši provera znanja kroz testove, diktate, projekte, zadatke i sl. a o rezultatima i uspehu polaznika se izveštavaju i roditelji.

Svi školarci stalno koriste udzbenike, gramatike i knjige iz  školske biblioteke za učenje, usavršavanje i razonodu.

Programi za odrasle

Tečajevi za odrasle se organizuju dva puta nedeljno po 70 minuta,  sa polaznicima na početnom, produžnom ili srednjem nivou. Kroz nastavu se podjednako razvijaju sve četiri jezičke veštine – slušanje, govor, pisanje i čitanje. U skladu sa potrebama polaznika organizuju se i specilajizovani tečajevi.

Svi polaznici Oxford School-a po završetku tečaja dobijaju sertifikat o nivou za koji su položili ispit ili potvrdu o pohađanju nastave.

Usluge prevođenja

Usluge prevođenja uključuju prevode svih vrsta tekstova i dokumenata  kao i usluge konsekutivnog i simultanog prevođenja.