Jednodnevni seminar u organizaciji YALS-a i Britanskog Saveta

Izvestilac: Marija Pejatović

U petak, 13.maja, 2011. YALS i Britanski Savet su organizovali jednodnevi seminar, koji je održan u Guarneriusu – Centru lepih umetnosti u Beogradu.

Tema seminara bila je ’’Dobra praksa u trajnom stručnom usavršavanju i ocenjivanju – institucionalni i individualni aspekti’’, a predavač je bila gospođa Lutka Kotarska, predsednik EAQUALS-a. Ona se već trideset godina bavi podučavanjem engleskom jeziku i obukom profesora i radi kao nastavnik, akademski menadžer i direktor škole. Trenutno je direktor  menadžmenta u školama ELS –BELL u Poljskoj. Aktivna je kao inspektor u EAQUALS-u više od 10 godina, bila je predsednik  podkomiteta za inspekcije od 2001. do 2007.i specijalni savetnik od od 2007. do 2010 . Koordinirala je razvoj verzije 5.2 EAQUALS-ove Inspekcijske Šeme i bila je uključena u njenu nedavnu reviziju. Vodila je obuke za EAQUALS-ove inspektore, učestvovala je kao predavač na profesionalnim konferencijama i deo je projekata koji se odnose na razvoj šema za obezbeđivanje kvaliteta. U skorije vreme je vodila Projekat za posebna interesovanja o samoproceni.

Bilo nam je zadovoljstvo da lično upoznamo gospođu Kotarsku koja je novoizabrana predsednica Evropske Asocijacije za kvalitet jezičkih usluga.

Ukupno je bilo oko 80 učesnika iz svih delova Srbije. Seminar je trajao od 10 do 14 sati.

Na početku seminara skupu se prvo obratio gospodin Marko Ilić, menadžer za razvoj poslova pri Britanskom Savetu a zatim i gospođa Marija Pejatović iz YALS-a.

U toku dve jednoiposatne radionice učesnici su imali priliku da se upoznaju sa najnovijim trendovima u evropskim školama jezika; sa važnošću kontinuiranog stručnog  usavršavanja i načinima ocenjivanja različitih aspekata koji postoje u jednoj kvalitetnoj školi stranih jezika. Na seminaru je prezentovan EAQUALS-ova tabela za stručnjake u obuci predavača.

Osim dobijanja pregršta korisnih materijala, učesnici su imali mogućnost da postave pitanja u vezi sa temom seminara i da nauče korisne veštine.

Nakon što smo dobili toliko puno pozitivnih komentara i YALS i Britanski Savet  jedva čekaju da organizuju sledeći seminar.