www.blackbird.co.rs
office@blackbird.co.rs
Cara Lazara 27, 32000 Čačak
032 227 275, 032 343 720, 065 227 2750

Jezička škola Blackbird organizuje nastavu stranih jezika za sve uzraste i nivoe jezičkog znanja.

Škola je u svojoj trećoj deceniji postojanja, i u radu sa polaznicima aktivno primenjuje savremene međunarodne standarde, među kojima su svakako navažniji oni koje određuje Zajednički evropski okvir (Common European Framework of Reference) i asocijacija ALTE (Association of Language Testeres in Europe), kao i standardi kvaliteta nastave koje propisuje EAQUALS. Blackbird je članica asocijacije YALS, zvanični centar za pripremu Cambridge English ispita i ovlašćeni Parnterski ispitni centar Britanskog saveta.

Škola sa uspehom razvija tradiciju pripreme polaznika za međunarodne ispite iz engleskog i drugih jezika i već godinama smo jedna od škola sa najvećim brojem YLE kandidata u zemlji.

Blackbird organizuje Letnji kamp na Zlatiboru, kao i Letnju školu engleskog jezika i aktivnosti u Velikoj Britaniji, u saradnji sa partnerskom školom Studio Cambridge.

Nastava se najvećim delom odvija u matičnom prostoru škole, na obodu istorijskog jezgra grada, na samo nekoliko minuta hoda od centralnog gradskog trga.

Škola se ne reklamira uobičajenim komercijalnim kanalima, i praktično svi naši polaznici dolaze na osnovu preporuke drugih polaznika, poznanika ili firmi i institucija sa kojima smo sarađivali ili još uvek sarađujemo.

Programi za decu i mlade:

Programi Penny Lane©, College Mile© i Academic© predstavljaju izvorna rešenja jezičke škole Blackbird kojima se nastava stranog jezika približava uzrastu polaznika, sa ciljem ostvarenja kontinuranog i spontanog usvajanja i korišćenja jezika.

Za decu koja počinju da uče strani jezik, veoma je važno da taj početak bude pravilno usklađen sa njihovim mogućnostima, interesovanjima i kasnijim ciljevima u učenju.

Od prvih koraka u učenju, gde nastava objedinjuje elemente igre, kreativnih aktivnosti, priče i pesme, deca ostvaruju postepen razvoj koji im omogućuje da već na prelasku iz osnovne u srednju školu dostignu nivo samostalnog korišćenja stranog jezika, kao osnovu za dalji akademski i stručan rad.

Letnji programi u inostranstvu – učenje engleskog u Engleskoj

Svake godine, hiljade mladih iz celog sveta dolaze u Englesku da u neposrednom konatktu sa jezikom koji je obeležio savremenu epohu usavrše svoje znanje jezika. Intenzivni letnji tečajevi engleskog jezika u Velikoj Britaniji u saradnji sa školom Studio Cambridge predstavljaju jedinstveno iskustvo i po pravilu omogucuju izuzetan napredak u učenju jezika.
Škola Studio Cambridge je najstarija jezicka škola u Kembridžu i poseduje akreditacije vodecih obrazovnih institucija Velike Britanije. Letnje škole se organizuju u Kembridžu, Londonu, Redingu i nekoliko drugih gradova u Velikoj Britaniji.

Letnji programi u zemlji – letnji kamp na Zlatiboru

Letnji kamp na Zlatiboru je škola jezika i aktivnosti organizovana prema najsavremenijim standar dima, namenjena deci koja žele da steknu sigurnost u korišćenju stranog jezika, kao i da aktivno učestvuju različitim istraživačkim projektima, sportskim, rekreativnim i zabavnim aktivnostima.

Jezicki projekti i celodnevni izleti upotpunjuju nastavni karakter letnje škole i obez be duju dodatni kvalitet tokom boravka dece na Zlatiboru. Nastavljajuci tradiciju uspešnih letnjih kampova, Blackbird se stara da program sportskih i rekreativnih aktivnosti zlatiborskog kampa bude zanimljiv i raznovrstan.

Programi za odrasle – engleski i drugi strani jezici

Prepoznajući vrednost poznavanja stranih jezika kao jednog od najvažnijih i najprimenljivijih znanja u savremenom svetu, jezička škola Blackbird svojim polaznicima omogućuje brz i kvalitetan napredak u učenju, u potpunosti usklađen sa potrebama savremene komunikacije.

Važne komponente nastave su udžbenici i nastavni materijali, izdanja vodećih izdavačkih kuća u oblasti nastave stranih jezika, kao i IBTS sertifikati, usklađeni sa međunarodnim standardima.

Poznavanje tzv. ‘drugog stranog jezika’ pored engleskog postalo je norma savremenog načina života. Odgovarajući na potrebe polaznika – kako dece, tako i odraslih – škola Blackbird nudi tečajeve nemačkog, italijanskog, španskog i francuskog jezika za sve one koji žele da nauče ili usavrše neki od ovih jezika.

Obuka zaposlenih

Savremeni način poslovanja i ubrzavanje globalne komunikacije postavljaju nove zahteve u pogledu efikasnosti i načina korišćenja engleskog i drugih stranih jezika.

Bez obzira da li već radite ili tražite zaposlenje, poznavanje stranog jezika predstavlja jedno od najdragocenijih dodatnih znanja, a tečajevi i obuke koje organizuje jezička škola Blackbird su svakako jedan od najefikasnijih načina sticanja ovog znanja.

Na osnovu bogatog višegodišnjeg iskustva i izuzetnim rezultatima u obuci zaposlenih u velikom broju firmi, organizacija i institucija, jezička škola Blackbird je razvila različite modele i programe jezičke obuke zaposlenih. Nastava je usklađena sa konkretnim potrebama komunikacije u okviru posla, uz unapređenje jezičkih veština i funkcija u okviru kojih se one koriste.

Jezički programi i izleti

Sticanje sigurnosti u korišcenju jezika i spontana, tečna komunikacija predstavljaju neke od
osnovnih ciljeva rada sa polaznicima svih uzrasta.

Jezički projekti u toku školske godine imaju razlicite oblike – od izrade postera, preko javnog časa
i predstava, do takmičenja i izleta.

Ono što im je zajednicko jeste dinamičnost sadržaja, tema, izazov i pomeranje granica ka novim saznanjima.
Jednodnevni izleti na zanimljive destinacije su vec oproban format kojim škola dopunjuje svoje redovne nastavne aktivnosti. Nastava izvan učionice podstiče kreativnost i timski rad i otvara nove mogućnosti za aktivnu primenu stečenog znanja.