www.bigbird.rs
kissicdijana@gmail.com
Bogdana Popovića 9, 11000 Beograd
011 247 6639, 064 121 2135

Osnovana: 1997.

Vrste tečajeva: za predškolce, osnovce i srednjoškolce, odrasle,
englesko zabavište

Hajde da se igramo i učimo!

Škola engleskog jezika “Big Bird” posebnu pažnju posvećuje predškolskom uzrastu polazeći od dobro poznate činjenice da se jezik najlakše i najuspešnije usvaja upravo na ovom uzrastu. Samim tim je i nastava prilagođena potrebama i interesovanjima naših malih polaznika.

The Big Bird Language School je član YALS-a (Udruženje škola stranih jezika Srbije čiji je osnovni cilj da promoviše kvalitet u nastavi stranih jezika u skladu sa najvišim svetskim standardima). Takođe, YALS je pridruženi clan EAQUALS-a (Evropska asocijacija za kvalitet jezičkih usluga sa visokim kriterijumima za prijem u članstvo). U skladu s tim, nastava je prilagođena uzrastu, potrebama i interesovanjima polaznika.

Nalazimo se u privatnoj kući sa dvorištem koje je prilagođeno predškolskom uzrastu. Bogata i raznovrsna biblioteka na raspolaganju je učenicima i profesorima, kao i audio-vizuelna i kompjuterska oprema sa programima za samostalno učenje.

Grupe do 8 polaznika uzrasta od 3 godine i stariji

Specijalizovane pripreme: Prijemni ispiti za Filološku gimnaziju i Filološki fakultet, međunarodno priznati ispiti (Cambridge, TOEFL)

Naša ideja je…

… da se u prijatnom ambijentu ostvari poverenje i saradnja na relaciji profesor- učenik, naravno u saradnji sa roditeljima, radi postizanja uspešnih rezultata.

… da se uz korišćenje savremenih metoda učenja naši polaznici oslobode straha od komunikacije na stranom jeziku.

… da se uz učenje stranog jezika polaznici upoznaju i sa kulturama zemalja u kojima je određen jezik u upotrebi

 

Tu ideju ostvarujemo…

… pažljivim odabirom kvalifikovanih profesora sa iskustvom.

… koncepcijom blok-časova u trajanju od 90 minuta dva puta nedeljno.

… raznovrsnim izborom stranih udžbenika i materijala koji su posebno prilagođeni mlađem uzrastu, kao i nadgradnjom prethodno stečenog znanja.

… u kreativnoj atmosferi gde učenici stiču samopouzdanje u iskazivanju misli i osećanja na stranom jeziku.

… školica stranih jezika –

U okviru standardne nastave uključene su i raznovrsne aktivnosti koje doprinose sticanju jezičkih veština i njihovoj adekvatnoj primeni u praksi.
Takođe, organizujemo specijalizovane kurseve prilagođene grupama sa posebnim zahtevima u njihovom radnom okruženju.

… specijalizovane pripreme –

Odvijaju se u grupi ili individualno, u zavisnosti od vrste ispita i nivoa znanja. Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i jedinstvenim metodama i nastavnim materijalima, dosadašnji uspeh u polaganju ispita je 100%.