Seminar YALS-a i Britanskog saveta sa Nick Bilbrom

Izvestilac: Mirjana Ljiljak-Vukajlović

15. februara 2014, Udruženje škola stranih jezika Srbije „YALS“ je organizovalo još jedan seminar za usavršavanje nastavnika engleskog jezika, u nizu zajedničkih redovnih prolećnih događaja sa Britanskim savetom. Ovaj seminar, pod nazivom “Podstaknite raspoloženje vaših učenika kreativnim razvojem veština”, održao je edukator nastavnika Nik Bilbro, u Gvarnerijus centru lepih umetnosti u Beogradu. Seminar se sastojao iz tri radionice fokusirane na oživljavanje nastave oslanjanjem na nastavnika i vršnjake, ne samo kao pomagače nego i kao glavne resurse.

U prvoj radionici nazvanoj “Oživljavanje slušanja” Nik Bilbro je podržao ideju primene govora nastavnika kao materijala za slušanje umesto unapred pripremljenih snimaka, koji su često mehanički po prirodi, pa tako nepodsticajni za učenike. Doveo je u pitanje validnost opšteprisutnog upozorenja da vreme govora nastavnika treba da bude izuzetno kraće od vremena govora učenika i naglasio da je nastavnik često jedini stvarni izvor interaktivnog govora. S obzirom na to da učenici više vole da slušaju živu reč, dobro je da se čas koristi za interaktivnije slušanje, koje pruža šansu za lako prilagodljive aktivnosti sa vizuelnim i fizičkim angažmanom, bez pribegavanja izvršavanju zadataka, dok se slušanje na bazi medija može zadati za rad kod kuće.

“Sopstvenim pismom” je bio naziv druge radionice. Nadogradjujuće podupiranje od strane nastavnika i jačih učenika, koje se normalno koristi u procesu govora, isto tako može da se efektivno koristi i u razvijanju veština pisanja. Edukator je pokazao kako kratke kolaborativne razmene dijaloga, kao i duže aktivnosti tipa dijaloške sveske, koje se baziraju na preformulisanju i elicitaciji, izlažu učenike jeziku na višem nivou i podstiču ih da ga koriste produktivno. Dodatna motivaciona vrednost personalizacije pojačava uspešnost ovog pristupa.

Treća radionica je preispitala validnost totalnog isključivanja ponavljanja iz procesa učenja zbog monotonije i neizazovnosti. Iako je tačno da je mehaničko ponavljanje nedelotvorno pošto ne sadrži ništa na šta bi učenici mogli da se oslone i da zapamte, tačno je i to da pažljivo smišljene aktivnosti ponavljanja koje uključuju mentalnu obradu vode ka produkciji tačnijeg, složenijeg i fluentnijeg jezika. I ovde su nivo personalizacije i broj prilika za ponavljanje iskaza o sebi u direktnoj srazmeri sa uspehom razvijanja jezičkih veština. Nik Bilbro je prezentovao nove i inventivne načine izbegavanja dosade, koji su obuhvatili prepričavanje sopstvenih životnih priča različitim osobama, ili navođenje učenika da dožive tuđa iskustva kao sopstvena.

Prezentacija i praktične aktivnosti Nika Bilbroa su bile pravo osveženje na srpskoj sceni usavršavanja nastavnika jer su stavile akcenat na povratak na humanističke aspekte rada nastavnika, u kojima posvećenost i motivisanost za razmenu ličnih iskustava daju dobre saznajne i afektivne modele za učenje jezika. 107 nastavnika koji su bili učesnici seminara, sa manje od jedne do preko 30 godina radnog iskustva, reagovalo je sa nepodeljenim entuzijazmom i uvažavanjem, a sveukupno pozitivna evaluacija je obuhvatila komentare kao što su “divan predavač”, “vešt i posvećen”, “praktične ideje”, “lako za praćenje”, “izvrsni saveti za pisanje i slušanje”, “korisne aktivnosti”, “koristan seminar”, “dobro organizovano”, kao i “interesantna sadržina”.