Obrazovno rukovođenje na YALS-ov način uspešno predstavljeno u Kruševcu

Izveštava: Jelena Spasić

YALS-ov program “Uspešno vođenje obrazovne institucije – Evropski model”, akreditovan od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV), jos jednom je uspešno je organizovan u Centru za stručno usavršavanje u Krusevcu, 26.3.2016.

Program je zamišljen i realizovan kroz niz predavanja i zanimljivih radionica sa akcentom na praktičnim i korisnim instrukcijama i obrascima za uspešno vođenje obrazovne institucije. Obuku je ovog puta proslo 25 direktora osnovnih, srednjih i strucnih škola, a evaluacije pokazuju da su polaznici izuzetno zadovoljni znanjem i materijalima koje su dobili.

Program je rezultat 15 godina rada privatnih škola stranih jezika, članica YALS-a, na polju akademskog menadžmenta i kontrole kvaliteta, a cilj programa je stručno usavršavanje direktora i pomoćnika direktora obrazovnih institucija. Autor programa je Marija Pejatović, Predsednica YALS-a, a zajedno sa njom realizatori su Jelena Spasić (Oxford School, Leskovac), Maja Gavrilović (Livingston, Beograd) i Sofija Ljiljak-Vukajlović (Tom & Ema, Beograd).