Godišnji izveštaj YALS-a 2012/2013

Tokom školske 2012/2013. godine YALS je bio izuzetno aktivan. Dole su nabrojane aktivnosti u kojima smo učestvovali kao i planovi za naredni period:

 • potpisali smo sporazum o saradnji sa Britanskim Savetom u Beogradu, oktobra 2012. Pripremili smo tekst i informaciju o našem Udruženju za sajt Britanskog Saveta (kao što je dogovoreno sporazumom). Postavili smo banere Britanskog Saveta na naš vebsajt;
 • imali smo predstavnika na EAQUALS- ovom skupu u Berlinu u novembru 2012;
 • organizovali smo YALS-ov 9. interni seminar u Oxford School-u u Leskovcu, novembra, 2012;
 • nastavljamo rad na promociji Udruženja i kao rezultat Oxford School iz Kruševca i Britannica iz Niša su nam se priključili. Obe škole su uspešno prošle inspekcije i postale pridruženi članovi YALS-a na sastanku u decembru 2012;
 • imali smo nekoliko predstavnika na Konferenciji koju je organizovao Filološki fakultet u Beogradu, decembra 2012;
 • održavamo kontakt sa Mirjanom Bjelobabom iz Privredne Komore i imali smo dva sastanka sa njom u nevembru 2012. i martu 2013. godine;
 • članice YALS-a, koje su članovi Sekcije škola stranih jezika pri Privrednoj Komori učestvovale su na sastanku održanom decembra 2012;
 • učestvovali smo u radu Nacionalne konferencije o stručnom usavršavanju koju je organizovao Britanski Savet marta 2013;
 • zajedno sa Britanskim Savetom organizovali smo fantastičan seminar sa Džejmijem Kedijem *Zadržavanje slike*, marta 2013. u Beogradu; seminar je akreditovalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije;
 • imali smo dva predstavnika na EAQUALS-ovoj konferenciji u Dablinu, aprila 2013 i Beograd je izabran da bude domaćin EAQUALS sastanka u novembru 2014;
 • kao rezultat sporazuma o saradnji između YALS-a i ELTA-e razmenili smo predstavnike na YALS-ovom seminaru u martu i ELTA-inoj konferenciji u maju, 2013;
 • organizovali smo tradicionalno literarno takmičenje u maju 2013, a zahvaljujući saradnji sa izdavačkom kućom Pearson pobednici su nagrađeni knjigama na engleskom jeziku;
 • škola Swanbell iz Beograda uspešno je prošla kompletnu inspekciju i postala punopravni član YALS-a na sastanku u junu 2013;
 • završili smo redovni ciklus inspekcija akademskog menadžmenta YALS škola;
 • kako bismo krenuli u proces sertifikacije YALS škola, takođe smo organizovali novi ciklus inspekcije nastave i jako smo zadovoljni činjenicom da su sve škole sa uspehom prošle obe inspekcije;
 • grupa za inspekciju je unapredila Pravilnik o inspekciji;
 • redizajnirali smo sajt YALS-a;
 • grupa za prijem novih članova pojasnila je proces prijema u YALS i pripremila nov, veoma razumljiv dokument o prijemu sa svim detaljima; obezbedili smo dodatnu podršku novim potencijalnim članovima;
 • kao rezultat naših stalnih napora da promovišemo kvalitet u školama jezika, YALS je pozvan da učestvuje na regionalnoj konferenciji o evaluaciji koja će se održati u Zagrebu, juna 2013. Organizator događaja je Regionalna mreža za obrazovanje odraslih;
 • sprovodimo projekat Britanskog Saveta Engleski za međunarodnu saradnju u četiri opštine u Srbiji: Vrbas, Šabac, Obrenovac i Blace;
 • svi naši polaznici i profesori aktivno koriste sajtove Britanskog Saveta za učenje engleskog jezika;
 • sledeći YALS-ov interni seminar će biti u školi Penguin English u Jagodini u decembru 2013;
 • odlučili smo da pripremimo radionicu o menadžmentu privatnih škola jezika za sledeću ELTA –a konferenciju u maju 2014;
 • nastavićemo da organizujemo seminare sa Britanskim Savetom i kao moguće predavače želeli bismo da pozovemo Sju Ledar i Edriana Tenanta.

Za nas je ovo bili jako uspešna godina ali ipak znamo da treba da radimo na pridobijanju novih članova i da na taj način nastavimo da jačamo naše Udruženje.