Druga nacionalna konferencija o stalnom stručnom usavršavanju

Britanski Savet Srbija je organizovao Drugu nacionalnu konferenciju o stalnom stručnom usavršavanju nastavnika. Konferencija je odrzana u subotu, 16. marta u hotelu Hajat u Beogradu.

Cilj konferencije bio je da inicira razgovor o stalnom stručnom usavršavanju profesora engleskog jezika u Srbiji zajedno sa predstavnicima najvažnijih instituacija na ovom polju. Poseban fokus stavljen je na sadašnju regulativu okvira za profesionalno usavršavanje.

Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva, njegova ekselencija gospodin Majkl Devenport, direktor Britanskog Saveta, gospodin Toni Obrajan i zamenik ministra obrazovanja, gospođa Vesna Fila otvorili su Konferenciju.

Udruženje škola stranih jezika Srbije, YALS, pozvano je da učestvuje i Predsednica YALS-A gospođa Marija Pejatović predstavila je YALS-ovu praksu i dostignuća na okruglom stolu pod naslovom ‘Šta možemo da unapredimo?’.

Ne samo da je YALS identifikovan kao ključni partner u Srbiji na ovom polju već je to bila i prilika da se učesnicima predstavi dobra praksa i principi koji se koriste u Udruženju. Kako je YALS-ov cilj unapređenje kvaliteta u nastavi jezika, ovo je bila odlična mogućnost da se pojasni ciklus stalnog stručnog obrazovanja i usavršavanja, koji se u YALS-ovim školama primenjuje od 1999. godine, kao osnova za kvalitetnu nastavu i učenje stranih jezika.

Dijana Kisić