YALS-ova predstavnica na EAQUALS-ovoj konferenciji u Budimpešti

YALS, Asocijacija jezičkih škola Srbije je od 2001. godine pridruženi član EAQUALS-a (Evaluation and Accreditation in Quality Language Services), evropske Asocijacije za evaluaciju i akreditaciju u oblasti pružanja jezičkih usluga. Naša koleginica, Mirjana Grandov Lacić, direktorka škole stranih jezika Oxford School iz Kruševca, prisustvovala je, kao predstavnica YALS-a, međunarodnoj EAQUALS-ovoj konferenciji održanoj u Budimpešti od 24.04. do 26.04. 2014. Konferencija je imala preko 200 učesnika sa svih strana sveta koji su u tri dana prisustvovali različitim predavanjima, prezentacijama i radionicama održanim od strane eminentnih svetskih stručnjaka iz institucija kao što su Cambridge University (English Assessment department) i British Council, izdavači Pearson, Oxford University Press i Macmillan, lanci škola Eurocentres i International House i drugi iz ELT (English Language Teaching) oblasti. Predavanja, prezentacije i radionice bile su fokusirane na četiri teme: najbolja praksa u učionici, CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) – Zajednički evropski okvir za jezike, najbolja praksa u kvalitetnom menadžmentu i poslovni i marketinški menadžment. Domaćin za naredno događanje – sastanak članica EAQUALS-a – biće Beograd od 13. do 15. novembra 2014.