Arhive oznaka: 13th yals in-house seminar

13. YALS-ov interni seminar „Standardizacija inspekcijske šeme škola YALS-a“

Presenters of 13th YALS In-house seminar Maja Gavrilović and Sofija Ljiljak-Vukajlović, with one of participants

Predavačice 13. YALS-ovog internog seminara Maja Gavrilović Maksimović  i Sofija Ljiljak-Vukajlović, sa jednom od učesnica

Izveštava Sofija Ljiljak-Vukajlović

9.04.2016. realizovan je 13. po redu YALS-ov interni seminar na temu „Standardizacija inspekcijske šeme škola YALS-a“, sa posebnim osvrtom na akademski aspekt rukovođenja školom stranih jezika. Maja Gavrilović Maksimović iz škole Livingston i Sofija Ljiljak-Vukajlović iz škole Tom i Ema održale su dve radionice, „Inspekcija akademskog menadžmenta“ i „Menadžment u nastavi“ uz svesrdnu podršku svojih kolega i koleginica iz ostalih škola članica našeg udruženja. Domaćin seminara je ovaj put bila škola New English School u Pančevu koja je tom prilikom obeležila 20 godina rada.

Seminar jer bio namenjen direktorima škola, kao i direktorima nastave, višim predavačima, odnosno mentorima. Bila je to prilika da se razmene vredna iskustva i primeri dobre prakse u vezi sa akademskim rukovođenjem školom jezika, a u cilju održanja visokog kvaliteta nastave koji je podložan rigoroznoj i redovnoj inspekciji.