Swanbell

Škola više nije članica YALS-a
www.swanbell.com
swanbell@eunet.rs
Požeška 52, 11030 Beograd
011 354 5862, 011 397 2623

Centar za učenje stranih jezika “Swanbell“ je škola za učenje i usavršavanje stranih jezika na svim nivoima, kako za decu tako i za odrasle. Osnovan je 1994. godine i jedan je od prvih jezičkih centara u Beogradu. Svi profesori škole “Swanbell“ su diplomirani profesori engleskog jezika, a mnogi od njih su pored diplome Filološkog fakulteta i nosioci diploma Cambridge ispita koje dodatno potvrđuju njihovo znanje. U samom centru Banovog brda, u prelepom ambijentu škole, kompletan tim „Swanbell-a” brine da se njegovi učenici osećaju prijatno, a brižljivim odabirom pravog jezičkog programa napredovanje svakog pojedinca je stavljeno na prvo mesto. U školi se pored nastave tradicionalno organizuje Novogodišnji maskenbal, priređuju se česte priredbe i mala pozorišta na engleskom jeziku, a svakog drugog petka u mesecu na takozvanim In-house radionicama se konstantno obrađuju teme iz svih jezičkih veština koje naši profesori uveliko primenjuju na svojim časovima. S obzirom da se škola jezika “Swanbell” nalazi u okviru OŠ “Josif Pančić“ gde se od trećeg razreda uči i francuski jezik, od prošle godine zbog velikog interesovanja dece organizujemo i kurseve francuskog jezika. Važno je napomenuti i to da pored najnovijih britanskih i francuskih udžbenika, po kojima se radi u optimalno malim grupama, u “Swanbell” školi je moguće pratiti i školski program. Pored ova dva glavna jezika, u školi je moguće upisati i kurseve nemačkog, italijanskog, španskog,  grčkog i mađarskog jezika, kako za decu tako i za odrasle.

Metodologija rada u našem Centru zasniva se na stimulativnom karakteru koji se prenosi na svakog učenika. Osnovni princip rada je učenje jezika kroz komunikativni pristup od samog početka učenja. Kursevi jezika su podeljeni na kurseve predškolskog uzrasta, mlađeg školskog uzrasta, starijeg školskog uzrasta i kurseve za odrasle. Grupe za decu imaju od 3 do 8 polaznika, dok su odrasli u grupama od 3 do 6 polaznika. Kursevi engleskog za decu od 4+ godina su organizovani na zabavan i interesantan način. Metoda rada obuhvata sve jezičke veštine (čitanje, pisanje, slušanje, razumevanje i govor) s tim da deca do sedme godine ne čitaju i ne pišu već specijalnim pristupom naših profesora odgovaraju na pokret i zvuk, a sve to kroz igru ili crtež. Od 7+ godina deca se postepeno uvode u strani jezik stičući samopouzdanje direktnim pristupom kroz podražavanje svakodnevnih životnih situacija, skeč i glumu. Tako će sa lakoćom vaše dete ovladati osnovnim veštinama za sporazumevanje na engleskom jeziku. Deca su motivisana na razne načine da uče i razvijaju svoje jezičke sposobnosti.

U saradnji sa Britanskim savetom vršimo pripreme i za Cambridge ESOL ispite (međunarodno priznate ispite) na kojima naši učenici pokazuju veoma visok nivo prolaznosti. Prošle godine Swanbell škola je dobila i bronzanu akreditaciju u okviru Addvantage programa sa Britanskim savetom.

swanbell

U našoj školi se od nedavno organizuju kursevi srpskog jezika za strane državljane u našoj zemlji. Kursevi su pre svega prilagođeni profesiji i potrebama polaznika. Škola nudi individualne časove i časove u grupi do 6 polaznika. Nastava se održava u prostorijama škole, a postoji i mogućnost održavanja nastave i na drugim lokacijama prema željama polaznika.

Swanbell škola stranih jezika već 25 godina omogućava svojim polaznicima da iskuse život i rad u engleskim koledžima. Naši profesori će i ove godine nastaviti ovu lepu tradiciju i povesti svoje učenike put Engleske, sve do koledža u Svonidžu, Bormutu,Kembridzu i Londonu. Swanbell je eksluzivni predstavnik nekoliko poznatih koledža sa sedištem u srcu pokrajine Dorset.