apr 18, 2010

MAQS Konferencija u Skoplju

Izvestilac: Zdenka Grozdanović MAQS, makedonska asocijacija za kvalitet jezičkih usluga, održala je konferenciju u Skoplju 17.aprila 2010.godine u trajanju od 10.00 do 15.00. Bilo mi je zadovoljstvo da tom prilikom predstavljam YALS. Konferencija je
Detaljnije