Savremeni trendovi u kvalitetnoj nastavi jezika i upravljanju školama

u organizaciji Udruženja škola stranih jezika Srbije YALS

u Gvarnerijus centru lepih umetnosti, Beograd, 22-23.10.2011.

Konferencijski materijali

Pete Sharma:

Shelley Vernon:

Wojciech Graniczewski:

Korisni linkovi

Izveštaj o konferenciji

Savremeni trendovi u kvalitetnoj nastavi jezika i upravljanju školama

u organizaciji Udruženja škola stranih jezika Srbije YALS

u Gvarnerijus centru lepih umetnosti, Beograd, 22-23.10.2011.

Još jedna YALS konferencija se završila i sada je vreme da sumiramo stvari koje smo naučili, sveže ideje koje smo dobili, nova prijateljstva koja smo stvorili i iskustva koja smo razmenili.

Kao i mnogo puta ranije ovogodišnja konferencija, Savremeni trendovi u kvalitetnonastavi jezika i     menadžmentu škole, održana je u Beogradu u Guarnerijusu, Centru lepih umetnosti, 22. i 23. oktobra, 2011. godine. Bilo je oko osamdeset učesnika iz Srbije, Makedonije, Bosne i Grčke. Predavači su bili Pit Šarma, Šeli Vernon i Vojtek Graničevski.

Konferenciju su otvorili predsednica YALS-a Marija Pejatović i Toni Obrajan, novi direktor Britanskog Saveta. Za neke učesnike bila je to prilika da saznaju da se YALS prošle godine priključio Regionalnoj mreži za kvalitetne jezičke usluge.

Sledeće je bilo plenarno izlaganje gospodina Pita Šarme, direktora organizacije Pit Šarma i saradnici, honorarnog predavača na Vorvik Univerzitetu i ELT autora. Plenarni deo se odnosio na poboljšanje učenja jezika uz korišćenje šest tehnologija a takođe nam je dao praktične smernice kako da se suočimo sa izazovima. Uspešno nas je proveo kroz kompleksni lavirint tehnologija za učenje jezika, oslanjajući se na kolektivno znanje učesnika i objašnjavajući samo delove koji su novi i nepoznati.

Zahvaljujući English Book-u imali smo priliku ne samo da vidimo već i da isprobamo interaktivnu belu tablu, koja većini nas izgleda kao nezaobilazni deo učionice 21. veka.

U radionici koja je usledila, gospodin Šarma je na veoma interesantan način prezentovao veliki broj korisnih saveta za Učenje poboljšano novim tehnologijama. Ne samo da je pokrio nove pristupe načinu predavanja već je naglasio i nove stavove kada je reč o gramatičkoj tačnosti i učestalosti reči  u svetlu saznanja korpusne lingvistike. Učesnici su uživali što su imali priliku da vide mnogo novih uređaja koje je doneo, kao što su džepna video kamera i tablet računar, a i mogućnost da ih vidimo na delu.

Sledeći deo konferencije bio je posvećen mlađim učenicima. Predavač, Šeli Vernon, osnivač vebsajta Teaching English through games (Nastava engleskog kroz igre), iskoristila je svoju energiju i entuzijazam I vratila nas u detinjstvo kada smo počinjali da učimo strane jezike. Pružila nam je mogućnost da se stavimo u ulogu naših učenika i da direktno proverimo kako se učenik oseća kada uči kroz igru.

Poslednje predavanje u subotu bilo je “Drama u učionici” i opet je Šeli Vernon dokazala da ima bezbroj ideja o tome kako koristiti dramu i podučavati engleski, a da i učenik i profesor uživaju u procesu.

Nedeljni deo konferencije bio je orjentisan ka menadžmentu škole, nečemu što  je nama, osnivačima škola stranih jezika u Srbiji,  veoma potrebno. Predavač je bio gospodin Vojtek Graničevski, EAQUALS–ov ekspert. Počeo je svoju prezentaciju praktičnim idejama kako da motivišemo profesore i osoblje da rade bolje. Dok je pričao mi smo razumeli kojim delovima poslovanja naših škola je potrebno poboljšanje. U poslednjem delu on je objasnio da je kvalitet tako istrošena reč koja je izgubila svoj značaj i pokazao nam kojim putem treba da idemo ukoliko želimo da poboljšamo naše škole i preživimo ova vremena teške ekonomske krize.

Bilo je veliko zadovoljstvo za nas iz YALS-a da vidimo toliko puno nasmejanih lica nakon konferencije i da slušamo naše drage goste i učesnike dok nam se zahvaljuju a takođe je veoma zanimljivo da  svi prisutni ne samo da su uživali u sadržaju konferencije (40.4 reklo je da je odličan, 38.5 vrlo dobar), organizaciji (neverovatnih 59.7 reklo je da je odlična, 32.7 vrlo dobra) već i u prelepom prostoru i fantastičnoj hrani!

Ovo su neki od komentara koje smo dobili na evaluaciji:

’’Predavači su bili odlični kao i sve ostalo.’’

’’Veoma korisno, vrlo prikladne aktivnosti, motivišuće.’’

’’Jako sam srećna što sam bila deo današnjeg seminara, To je verovatno jedan od najboljih seminara kojima sam prisustvovala u 2011. godini. Predavači su bili odlični. Hvala vam na trudu koji ste uložili.’’

’’Kao i uvek, YALS seminari predstavljaju jedinstvenu priliku da se detaljno upoznamo sa novim trendovima u nastavi.’’

Sve ovo daje nam jaku motivaciju da nastavimo da idemo težim putem, i da čak i u ovom vremenu krize, nastavimo da pružamo visoki  kvalitet nastave i da budemo lider u kvalitetnim jezičkim uslugama u Srbiji.

I na kraju, ali veoma značajno, mi, organizatori, želimo da se zahvalimo našim partnerima – EAQUALS –u, Britanskom Savetu, ELTA-i i sponzorima English Book-u i Pearson Longman-u bez čije pomoći konferencija sigurno ne bi bila ovako uspešna.

Marija Pejatović

Mirjana Ljiljak-Vukajlović