Predstavnica YALS-a na Skupu članova Eaqualsa u Nici

Izveštava: Marija Pejatović

20-21. novembar, 2015, Nica, Francuska

Eaquals je vodeća, svetska organizacija u akreditaciji institucija koje se bave podučavanjem jezika, i Udruženje škola stranih jezika Srbije YALS, jedan od pridruženih članova, zajedno sa Gete institutom, Institutom Servantes, Britanskim savetom, Kembridž engleskom i drugima, imao je svog predstavnika na ovom skupu.
Predavanja na konferenciji bila su podeljena na četiri teme: Praksa u učionici, Upravljanje kvalitetom, Kreiranje kursa, Ocenjivanje i ZJO i Poslovno i marketinško rukovođenje.
Iako su najvažniji deo konferencije bile odlične plenarne sesije prepune korisnih informacija, u drugom delu konferencije odabrala sam da učestvujem u paralelnim radionicama na dve teme.
Prva je bila Kreiranje politike škole za korišćenje digitalne tehnologije, na kojoj su predavači ispitali sadašnje stavove škola po pitanju digitalne tehnologije u učionici i podigli svest o sledećim koracima koje škola treba da preduzme da je inicira.
Naredna radionica bila je Posmatranje časova sa ciljem kontrole kvaliteta i stalnog stručnog usavršavanja. Informisani smo o različitim modelima posmatranja uz korišćenje neugrožavajućih pristupa, na primer kroz video.
Drugog dana, pohađala sam dve povezane radionice na temu Korišćenje interneta i / ili novih tehnologija u učenju jezika. Fantastični predavači, a posebno Džuli Volis, dali su nam selekciju internet oruđa i sajtova koji nam mogu pomoći ne samo da poboljšamo učenje već i da uštedimo vreme, oživimo tradicionalne aktivnosti i motivišemo samoučenje.
Uz IATEFL , Eaqualsove konferencije su najznačajniji događaj godine i sa ponosom možemo reći da je YALS dobio i zvanični poziv da prezentuje na Međunarodnoj konferenciji koja obeležava 25 godišnjicu Eaqualsa, u Portugaliji sledeće godine.