Oxford School Leskovac

www.oxfordschool.rs
oxfordschool@mts.rs
11 oktobra 1/3, 16000 Leskovac
016 218 215, 062 414 151, 063 775 9429

Oxford School

Osnovana: 1997.
Vrste tečajeva: svi nivoi i svi uzrasti
sve vrste prevoda
pripreme za polaganje međunarodnih ispita
škola je satelit centar za LCCI ispite

Naša škola se nalazi u samom centru Leskovca i poseduje 5 učionica, kancelariju i prateće prostorije. Učionice su prostrane, prijatno nameštene i opremljene savremenim audio, video i dvd  uređajima. Škola poseduje i IT učionicu koji je na raspolaganju polaznicima i profesorima kako za samostalan rad i usavršavanje, tako i za izvođenje nastave uz primenu računara. U nastavi se koriste udžbenici i nastavni materijali stranih izdavača, kao i propratni audio,  video  i dvd materijali. Polaznicima i profesorima je na raspolaganju i raznovrsna školska biblioteka.

Nastava se izvodi u malim grupama ili individualno, a sprovodi je tim profesora uz korišćenje najsavremenijih nastavnih metoda. Radimo sa decom predškolskog, školskog i srednjoškolskog uzrasta, kao i sa odraslima. Pri formiranju grupa vodi se računa i o uzrastu i o nivou znanja polaznika, a to su ujedno i kriterijumi za odabir programa i metoda rada što našu nastavu čini lako prihvatljivom i veoma uspešnom. U svakom slučaju, bilo da se radi sa mlađim ili sa “starijim” polaznicima, nastava se izvodi kao komunikativni i interaktivni proces sa ciljem da se polaznici što više “oslobode”, prihvate i koriste engleski jezik skoro kao maternji.

Veliku pažnju posvećujemo i odraslim polaznicima kojima je stručno usavršavanje neophodno, i uvek se trudimo da ih na, za njih  teškom putu do uspešnog savladavanja stranog jezika, dodatno usmerimo i motivišemo kako bi istrajali do kraja.

Uz korišćenje stručne literature, kao i kroz radionice i seminare, nastavni tim se trudi da stalno nadograđuje svoju stručnost, unapredi nastavu i bude u korak sa savremenim svetskim dešavanjima.

Programi za decu

Predškolski tečajevi – za decu od 5-7 godina organizuje se nastava 2 puta nedeljno po 45 minuta. Kroz pesmu i igru, kroz druženje i spontanu komunikaciju deca uspešno savladavaju osnovne pojmove i fraze prilagođene njihovom  uzrastu, pri čemu se posebna pažnja poklanja izgovoru i intonaciji još od samog početka.

Školski tečajevi – za decu od 7-10 godina nastava je takođe dva puta nedeljno po 45 minuta odnosno 60 minuta, a usklađena je sa školskim rasporedom. Teme i vokabular su prilagođeni uzrastu dece, a usvajaju ih kroz dijaloge, svakodnevne situacije, igre, pesmice i sl. Na tim nivoima deca savladavaju i engleski alfabet i počinju polako da pišu i čitaju. Za decu od 11-13 godina nastava se organizuje dva puta nedeljno po 70 minuta i u tom uzrastu se posebna pažnja poklanja osim čitanju i pisanju i usmenoj komunikaciji. Za starije tinejdzere, 14 godina i naviše, organizuje se nastava dva puta nedeljno po 90 minuta, na srednjem ili višem-srednjem nivou, i na tim nivoima se tinejdzeri  kroz komunikativni pristup  uvode u pripremu za polaganje međunarodnih ispita. Na svim školskim tečajevima se redovno vrši provera znanja kroz testove, diktate, projekte, zadatke i sl. a o rezultatima i uspehu polaznika se izveštavaju i roditelji. Svi školarci stalno koriste udzbenike, gramatike i knjige iz  školske biblioteke za učenje, usavršavanje i razonodu.

Programi za odrasle

Tečajevi za odrasle se organizuju dva puta nedeljno po 90 minuta, uglavnom u večernjim časovima, sa polaznicima na početnom, produžnom ili srednjem nivou. Kroz nastavu se podjednako razvijaju sve četiri jezičke veštine – slušanje, govor, pisanje i čitanje. U skladu sa potrebama polaznika organizuju se i specilajizovani tečajevi.

Svi polaznici Oxford School-a po završetku tečaja dobijaju sertifikat o nivou za koji su položili ispit ili potvrdu o pohađanju nastave.

Usluge prevođenja

Usluge prevođenja uključuju prevode svih vrsta tekstova i dokumenata  kao i usluge konsekutivnog i simultanog prevođenja.