www.livingston.rs
livingstonschool@gmail.com
Cara Jovana Crnog 8, 11000 Beograd
011 382 2722

Osnovana: 1993.

Vrste kurseva:

  • engleski, francuski, ruski jezik
  • od pocetnog nivoa E do najviseg C2
  • svi uzrasti od predskolaca do odraslih
  • intenzivni ili u trajanju od 10 meseci
  • za decu sa specijalnim potrebama

Livingston– je centar za  strane jezike, osnovan 1993. godine  kao škola Bami. Novo ime škola je dobila 2009.  god. Nalazimo se u Beogradu, na Zvezdari, u ulici Milana Rakića br 41.

Škola uspešno sarađuje sa osnovnom školom “Veljko Dugošević“, sa predškolskim ustanovama kao i sa stručnim organizacijama koje se bave osavremenjivanjem nastave u zemlji (YALS, ELTA, Britanski Savet). Centar Livingston je uključen u evropski trend opšte kontrole kvaliteta usluga u oblasti nastave stranih jezika.

Šta radimo?

Od osnivanja do danas delatnost škole je proširena sa kurseva jezika za decu na kurseve za sve uzraste, kao i na pripremu kandidata za polaganje prijemnih i međunarodnih ispita. Osim engleskog uveli smo i  francuski i ruski jezik. Takođe, organizujemo letnju škole  jezika u Velikoj Britaniji.

Ko radi?

Za uspešan rad škole zaslužan je dobro uigran tim stručnih, iskusnih i motivisanih nastavnika, psihologa i pedagoga, koji su podjednako zainteresovani kako za sam jezik tako i za rad sa polaznicima. Naš tim nastavnika se neprestano stručno usavršava i prati najsavremenije tokove u oblasti nastave stranih jezika.

Kako radimo?

Metodološki pristup nastavi je holistički. Cilj nam je da učenje jezika, prirodnu potrebu za sporazumevanjem i upoznavanje sa drugom kulturom spojimo u jedinstvenu, prirodnu i igrovnu celinu. U radu koristimo:
iskustvo.

  • komunikativna metoda: strani jezik učimo da bismo razgovarali, delili ideje, poveravali se, saznavali i razumeli druge ljude i druge kulture.
  • “brain friendly“ pristup: zasnovan je na savremenim saznanjima o radu mozga – informacije se prezentuju tako da aktiviraju različite vrste inteligencije.
  • Razvijanje svesti o procesu učenja: polaznici uče kako da uče i koje tehnike učenja su njima najprimerenije. Svest o učenju je znanje koje se može iskoristiti kasnije i izvan naših učionica.

Organizacija nastave: radi se u malim grupama ( 3 – 8 učenika). Posebna pažnja posvećena je praćenju napredovanja svakog učenika tokom kursa. Po završenom kursu i položenom završnom ispitu polaznici dobijaju potvrde o pohadjanju i savladavanju određenog nivoa.

Nivoi znanja su jasno odredjeni prema Zajedničkom evropskom okviru za jezike a odgovarajući programi pažljivo odabrani u skladu sa uzrastom, predznanjem i potrebama polaznika.

Ambijent škole je prijatan. Učionice su opremljene savremenim audio, video uređajima  i računarima koji se aktivno koriste u nastavi. U okviru kancelarije škole postoji dobro opremljena biblioteka koja je na raspolaganju polaznicima kurseva.

Predškolci

Naši najmlađi učenici uživaju u posebnim aktivnostima koje su igrovnog karaktera i aktiviraju i  telesnu inteligenciju. Povezuje se pokret sa lingvističkim sadržajima,  uz dodir, stimulaciju čula intenzivnim bojama, prijatnim zvucima. Jezik se uči uz pomoć materijala namenjenih i razvoju emotivne zrelosti, podsticanju pozitivnih emocija i negovanju lepe međusobne komunikacije. Pevanje uz pratnju instrumenta, slikanje i upoznavanje sa tradicionalnim igrama drugih naroda su redovni deo naših časova.

Novina u radu

Od 2009. godine organizujemo letnju školu engleskog jezika u Velikoj Britaniji. Ovo iskustvo na poseban i nezaboravni  način kruniše rad tokom prethodne školske godine. A naravno, sklapaju se i nova poznanstva i obogaćuje sveukupno lično iskustvo.

W E L C O M E!