www.livingston.rs
livingstonschool@gmail.com
Cara Jovana Crnog 8, 11000 Beograd
011 382 2722

Osnovana: 1993.

Livingston – Prostorije škole se nalaze u ulici Cara Jovana Crnog 8, u prijatnom ambijentu porodične kuće, smeštene u mirnom i zelenilom bogatom delu  Zvezdare.

Škola uspešno sarađuje sa stručnim organizacijama koje se bave osavremenjivanjem nastave u zemlji, kao što su YALS, ELTA, Britanski Savet, kao i sa osnovnom školom “Veljko Dugošević“.

Centar Livingston je uključen u evropski trend opšte kontrole kvaliteta usluga u oblasti nastave stranih jezika.

Šta radimo?

Engleski jezik

  • svi uzrasti od predškolaca do odraslih
  • od početnog nivoa E do najvišeg, C2
  • opšti i poslovni, pripreme za međunarodne ispite, školska takmičenja
  • za potrebe kompanija, za obuku zaposlenih
  • individualno ili u grupi
  • u prostorijama škole, kompanije ili onlajn

Francuski jezik

  • za osnovnu i srednju školu

Osnovna i srednja škola

Veliki broj osnovnoškolaca i srednjoškolaca je u Livingstonu učio i naučio strani jezik. Mnogi su polagali međunarodne ispite i dobili diplome koje koriste u svom daljem napredovanju. Svake godine naši učenici učestvuju na školskim takmičenjima iz stranog jezika i imaju zapažen uspeh.

Saradnja sa firmama

Rad sa zaposlenima u firmama je deo ponude tečajeva u školi već dugi niz godina. Tečajevi se organizuju kao grupni ili individualni. Programi su prilagođeni potrebama klijenata. Način rada je prevashodno komunikativan uz celoviti pristup učenju u smislu aktivacije svih veština: govora, slušanja, pisanja i čitanja.

Predškolci

Naši najmlađi učenici uživaju u posebnim aktivnostima koje su igrovnog karaktera i aktiviraju i  telesnu inteligenciju. Pokret je povezan sa lingvističkim sadržajima, uz dodir, stimulaciju čula intenzivnim bojama, prijatnim zvucima. Jezik se uči uz pomoć materijala namenjenih i razvoju emotivne zrelosti, podsticanju pozitivnih emocija i negovanju lepe međusobne komunikacije. Upoznavanje sa tradicionalnim igrama drugih naroda su redovni deo naših časova.

Ko radi?

Za uspešan rad škole zaslužan je dobro uigran tim stručnih, iskusnih i motivisanih nastavnika, psihologa i pedagoga, koji su podjednako zainteresovani kako za sam jezik tako i za rad sa polaznicima. Naš tim nastavnika se neprestano stručno usavršava i prati najsavremenije tokove u oblasti nastave stranih jezika.

Kako radimo?

Metodološki pristup nastavi je holistički. Cilj nam je da učenje jezika, prirodnu potrebu za sporazumevanjem i upoznavanje sa drugom kulturom spojimo u jedinstvenu, prirodnu i igrovnu celinu. U radu koristimo:
– Dugogodišnje iskustvo

  • komunikativna metoda: strani jezik učimo da bismo razgovarali, delili ideje, poveravali se, saznavali i razumeli druge ljude i druge kulture.
  • Celoviti pristup: zasnovan je na aktuelnim saznanjima o učenju – informacije se prezentuju tako da aktiviraju različite vrste inteligencije.
  • Razvijanje svesti o procesu učenja: polaznici uče kako da uče i koje tehnike učenja su njima najprimerenije. Svest o učenju je znanje koje se može iskoristiti kasnije i izvan naših učionica.

Organizacija nastave: radi se u malim grupama ( 3 – 8 učenika). Posebna pažnja posvećena je praćenju napredovanja svakog učenika tokom kursa. Po završenom kursu i položenom završnom ispitu polaznici dobijaju potvrde o pohadjanju i savladavanju određenog nivoa.

Nivoi znanja su jasno odredjeni prema YALS klasifikaciji nivoa koja je usklađena sa Zajedničkom evropskim okvirom za jezike a odgovarajući programi pažljivo odabrani u skladu sa uzrastom, predznanjem i potrebama polaznika.

Ambijent škole je prijatan. Učionice su opremljene savremenom opremom koja se aktivno koristi u nastavi. Školska biblioteka raspolaže brojnim knjigama koje su na raspolaganju polaznicima tečajeva.