Kurs Learn English Pathways održan u Blacu

Izvestilac: Jelena Spasić

Posle English for IT on-line i face-to-face kurseva, nedavno je u Blacu završen i kurs Learn English Pathways, koji su zajedno organizovali Britanski Savet Beograd, lokalna samouprava i YALS Asocijacija škola stranih jezika Srbije. Kurs su držali profesori iz škole Oxford School Leskovac u toku oktobra i novembra. Ukupno devetoro ljudi je pohađalo i sa uspehom završilo kurs 7. 12. 2013.
Learn English Pathways je on-line kurs Britanskog Saveta na početnom nivou. Adaptaciju kursa neophodnu za nastavu uradili su profesori iz Oxford School-a. Sam kurs je veoma interesantan, ima širok opseg vokabulara, tema i gramatičkih struktura koje mogu da zadovolje potrebe savremenog čoveka. Polaznici kursa su imali prilike da nauče osnovna pravila pismene i usmene komunikacije, ali i da vežbaju engleski on-line i da prošire svoju upotrebu svakodnevnog i poslovnog engleskog kroz internet komunikaciju.
I profesori i polaznici su bili izuzetno zadovoljni rezultatima, i željno iščekuju svaki vid buduće saradnje.