Jesenje aktivnosti YALS-a

Izvestilac: Marija Pejatović

Početak nove školske godine YALS je obeležio radno. Već 5. septembra organizovali smo YALS-ov dan otvorenih vrata za sve škole zainteresovane da postanu članice Udruženja. Obnovili smo Sporazume o saradnji sa Britanskim Savetom i ELTA-om početkom oktobra. Postali smo partner Britanskog Saveta za Aptis testove sa eksluzivnim pravima za probni period.
Nastavljamo da realizujemo kurseve Britanskog Saveta te smo adaptirali Learn English Pathways kurs na početnom nivou i krenuli sa nastavom u Blacu. Dogovorili smo da naredni zajednički seminar YALS-a i Britanskog Saveta bude u februaru sledeće godine, a predavač će biti Nik Bilbra. Prijavili smo dva seminara za akreditaciju i nadamo se povoljnom odgovoru Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.
Očekujemo naredni YALS–ov seminar koji će se održati u Jagodini krajem novembra.
Kao stručno društvo odlučili smo da se sertifikati o akreditaciji škola YALS-a, koje ispunjavaju sve kriterijume kvaliteta, izdaju na redovnoj osnovi i da se štampaju dvojezično, na luksuznom papiru.
Iskreno verujemo da u Srbiji ima još puno kvalitetnih škola te ih ovom prilikom pozivamo da nam se priključe.