Evaluacija i monitoring u obrazovanju odraslih

Društvo za obrazovanje odraslih u saradnji sa dvv international iz Bona, organizovalo je u Zagrebu, u periodu 27. do 29.6.2013. peti regionalni seminar u okviru Regionalne andragoške akademije (ARA 5). Tema seminara je bila  “Evaluacija i monitoring u obrazovanju odraslih” a predavač doc.dr Aleksandra Pejatović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. YALS je takođe imao svog predstavnika na seminaru.

Događaj je bio, pre svega, radnog karaktera, i baš zbog toga neizmerno koristan. Evaluacija je neodvojiva od učenja i sva objašnjenja, uputstva i praktičan rad kojima su radionice obilovale još više je skrenuo pažnju na značaj evaluacije i na korake koje praktičari ili realizatori moraju da preduzmu da bi program obuke bio u punoj meri svrsishodan.

U manje radnom delu seminara učesnici su uživali u obilasku grada, neformalnim razgovorima i sveukupno izuzetnoj orgnizaciji boravka u Zagrebu i gostoprimstvu domaćina.

Izveštava Maja Gavrilović