Članstvo

Kako se postaje član YALS-a

Poštovane kolege,

Ako biste želeli da se pridružite našem Udruženju, popunite priloženu Prijavu za prijem u članstvo YALS-a  i napišite kratak opis vaše škole, poput naših na sajtu ili u brošuri, spisak nastavnika, pregled grupa i nivoa, raspored časova u skoli, kao i kratak CV vlasnika škole. Potrebno je da sve ovo dostavite Udruženju ili predate predstavniku (inspektoru) YALS-a koji će u okviru Savetodavne posete, koja se organizuje po dogovoru sa vama u vašoj školi, proceniti vaše mogućnosti da postanete član udruženja. Ova faza prijema u članstvo koštaće vas 150 evra.

Ako ispunjavate uslove za članstvo u YALS-u, dogovara se inspekcija nastave koju vrši nezavisni inspektor o vašem trošku. Ukoliko po izvršenoj inspekciji škola zadovoljava kriterijume, postaje Pridruženi clan YALS-a, i uplaćuje 150 evra, odnosno 50% godišnje članarine YALS-a.

Da bi škola postala Punopravni član YALS-a mora u potpunosti da prilagodi svoj rad i dokumentaciju standardima YALS-a, za šta ima period od 6 do 12 meseci. Kada se to uradi, zakazuje se nova, detaljna inspekcija profesionalnih standarda, menadžmenta škole i administracije, kao i radnog prostora i opremljenosti škole. Ukoliko inspektori zaključe da je škola ispunila sve uslove, postaje Punopravni član YALS i uplaćuje preostalih 150 evra, odnosno 50% godišnje članarine.

Kriterijumi za prijem su utvrđeni u Udruženju i primenjuju se jednako na sve kandidate. Svaka škola treba da ih prouči pre slanja prijave. Detaljna uputstva možete pročitati u prilogu Procedura za prijem u YALS.

Standardi udruženja

Škole članice Udruženja treba da zadovolje određene kriterijume u sledecim kategorijama:

Predavači

 • Direktor nastave: visoka stručna sprema i pet godina iskustva u nastavi
 • Predavači: kvalifikovani za predavanje i podučavanje stranih jezika

Nastavni programi i materijali

 • Jasno definisani nivoi i prateći programi.
 • Nastavni materijali u dovoljnom broju za predavače.
 • Adekvatan sistem testiranja:
  • za određivanje nivoa polaznika
  • u toku kursa
  • za izdavanje diploma diploma

Prostor

 • Učionice prilagođene broju polaznika.
 • Adekvatna osnovna oprema (table, audio-vizuelni uređaji, ostala nastavna sredstva)
 • Adekvatno osvetljenje, ventilacija, grejanje, higijena i
  sanitarije

Menadžment

 • Poklapanje informacija u propagandnom materijalu sa stvarnim stanjem
 • Uredna evidencija o polaznicima, upisnoj proceduri, pohađanju nastave, testovima i izdatim diplomama
 • Jasno istaknuto obeležje o pripadnosti Udruženju i pravima polaznika

Ostalo

 • Sistem daljeg usavršavanja predavača
 • Biblioteka na raspolaganju polaznicima
 • Dodatna oprema
 • Odvojen prostor za administraciju škole

Zahvaljujemo na vašem interesovanju i nadamo se da cemo uspešno sarađivati.

Kolege iz Udruženja YALS

Prijava za prijem u članstvo YALS-a

Procedura prijema u YALS