Sunshine

Škola više nije članica YALS-a
www.sunshine.edu.rs
info@sunshine.edu.rs
Bratstva i jedinstva 39, 11211 Borča, Beograd
011 2085 033, 064 168 9997

Osnovana: 2003.

O nama

Sunshine škola stranih jezika je jedna od prvih privatnih škola stranih jezika na levoj obali Dunava u Beogradu. Sa radom je počela u avgustu 2003. godine, otkada krupnim koracima grabi napred.

Naša uverenja

 • Motivacija, pozitivne emocije, samopouzdanje i prijatna, ali i inspirativna, atmosfera mnogo doprinose napretku naših polazika, nastavnika i radu škole uopšte.
 • Naglasak treba da bude na komunikaciji, bez obzira na polaznikov nivo vladanja jezikom. Sve naše aktivnosti su osmišljene tako da podstiču polaznike da govore i da aktivno koriste strani jezik koje uče.
 • Verujemo da učenici treba da uživaju u časovima, kako bi postizali najbolje rezultate. Zato je nastava za sve uzraste u našoj školi zabavna i inspirativna. U učenju koristimo slike, muziku, humor, kao i telesni pokret (TPR metoda), umetničko izražavanje (kroz razne projekte, glumu, itd.) i fokusiramo se na konkretno životno iskustvo polaznika.

Uspeh

 • Naši polaznici već nekoliko godina zaredom postižu odličan uspeh na međunarodnim ispitima iz jezika, što im pomaže da studiraju ili rade u inostranstvu.
 • U aprilu 2015. godine Britanski Savet (The British Council) je po prvi put dodelio Sunshine školi priznanje (bronzani status) za broj naših studenata koji su položili jedan od međunarodno priznatih Kejmbridž ispita!
 • U 2015. Sunshine je postala pridruženi član Udruženja škola stranih jezika YALS, koje promoviše kvalitet u nastavi stranih jezika u skladu sa najvišim evropskim standardima. Shodno tome možemo da garantujemo da će:
 1. naša nastava, metodika nastave, menadžment, prostorije i administrativne usluge biti u skladu sa evropskim standardima;
 2. ovi standardi biti održavani u našem daljem radu, čemu doprinose i redovne inspekcije od strane nezavisnih inspektora.

Profesionalnost

 • Tim predavača sa jezičkim, metodičkim i interpersonalnim veštinama visokog nivoa, koji se kroz seminare, mentorstvo i praćenje konstantno usavršava.
 • Roditelji i đaci dobijaju redovne izveštaje o radu i napretku.
 • Direktor za nastavu je Jonathan Pendlebury, lektor na Filološkom fakultetu u Beogradu, sa 20 godina iskustva u predavanju u školama stranih jezika u Srbiji i inostranstvu. On je i autor serije udžbenika Enjoying English, koji se koriste u mnogim osnovnim školama u regionu.

Kursevi

Predškolci (za decu od 3 do 6 god.) – kurs organizovan na principima holističkog obrazovanja, što se u prvom redu odnosi na uključivanje svih delova detetove ličnosti u proces učenja. Posebno mesto u ovom kursu imaju gluma I muzika. Nastava: 2×50 min nedeljno.

Osnovci (7-14 god.).  Nastava: 2×60 min nedeljno.

Srednjoškolci (15-19 god.). Nastava: 2×90 min nedeljno.

Odrasli – većinu časova drži kvalifikovani izvorni govornik engleskog jezika. Nastava: 2×90 min nedeljno.

Nudimo:

 • Kurseve engleskog, nemačkog i španskog jezika za sve uzraste i sve nivoe (mogućnost učenja drugih jezika u zavisnosti od interesovanja);
 • Male grupe od 4-10 polaznika;
 • Opšte kurseve, pripremu za međunarodno priznate ispite (Cambridge, DELE, Goethe-Zertifikat), specijalizovane ‘poslovne’ kurseve;
 • Kurseve za firme kod nas ili u njihovim prostorijama (in-house);
 • Individualnu nastavu (1 na 1);
 • Prevodilačke i lektorske usluge visokog kvaliteta;
 • Prostrane, savremene učionice opremljene kompjuterima;
 • Bogatu i raznovrsnu biblioteku na raspolaganju svim polaznicima;
 • Veliku baštu koju koristimo za razne aktivnosti kada su povoljni vremenski uslovi.

Šta još?

 • Polaznici koji polože završni ispit dobijaju sertifikate o postignuću;
 • Koristimo isključivo programe najvažnijih svetskih izdavača (Macmillan, OUP, Pearson, Hueber, SGEL …);
 • Održavamo redovne vannastavne aktivnosti – radionice (kuvanje, učenje o ljudskim vrednostima kroz pričanje priča, itd.), klubovi (čitalački, dramski, filmski), gostujući predavači, posete (zoološkom vrtu, kupovina na pijaci, itd.);
 • Glavni upisni rok je u avgustu, ali upis traje tokom cele godine ako ima mesta u grupama.

I na kraju

Naša godišnja priredba, SUNSHINE SUMMER SHOW – gde polaznici pripremaju skečeve, improvizacije i mini-predstave sa temama iz obrađivanog gradiva. Ove predstave su najbolja potvrda našeg truda i deo dugogodišnje tradicije u kojoj podjednako uživaju i profesori i đaci, i gde publika dobija priliku da se zabavi pre zasluženog letnjeg raspusta!